دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:logoHandCursor

۱- جزوه رسم الخط فارسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

 ۲- جزوۀ بخش آمار

۳- کتاب بخش آمار (Choosing and Using Statistics_ A Biologist’s Guide, 3rd Edition)- پسورد دانلود: sttu

۴- ترجمه راهنمایی هشت مرحله برای انتخاب آزمون آماری

۵-کتاب مهارتهای آماده سازی پایان نامه، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری (۱۳۹۳). (آموزش نگارش و استنادنویسی)

 

۶-کتاب کاربرد کامپیوتر در نگارشهای علمی و پایان نامه، واعظی، انتشارات مرندیز (۱۳۸۷).

 

فایلهای اکسل تمرین کلاس:

IT_Exell

Statistics_Exercise

.

جزئیات فایل تحویلی پایان ترم (۷ نمره):

 1.  متن فارسی: قلم B Nazanin و اندازه قلم ۱۴، قلم انگلیسی Times New Roman
 2. : قلم B Titr و Bold. عنوان رده اول اندازه قلم ۱۸ قرمز، رده دوم ۱۶ آبی، رده سوم ۱۴ سبز
 3. فاصله خطوط ۱٫۵، فاصله پاراگرافها از همدیگر ۱۲ پوینت، خط اول هر پاراگراف متنی ۲ سانت فرورفته. متن اصلی از دو طرف تراز شده
 4. توضیح جداول و عکسها با قلم متن ولی اندازه ۲ پوین کمتر و وسط چین، رنگ قرمز
 5. متن داخل جدول (فاصله پاراگرافها از هم ۱ پوینت، فاصله خطوط از هم یک پوینت)
 6. عنوان مقاله، اندازه ۲۳ و وسط چین با قلم B Titr
 7. درج ۵ رفرنس (یک کتاب با نام مولف Ali Ahmadi، ۲ ، دو مقاله، یک آدرس سایت و یک پایان نامه)
 8. درج ۲ پانوشت
 9. داشتن سرصفحه (عنوان مقاله را در صفحه زوج صفحه و نام خود را در صفحه فرد قرار دهید)
 10. فاصله متن اصلی از حاشیه صفحات از چهار طرف ۳ سانتی متر باشد.
 11. فهرست مطالب با شماره صفحه ابجد
 12. شماره صفحه متن مقاله با اعداد، پایین وسط صفحه
 13. داشتن صفحه عنوان با نام خودتان
 14. حداکثر متن اصلی ۳ صفحه.
 15. نام فایل متن آماده شده را به انگلیسی و به نام خودتان تهیه کرده، حتماً به ایمیل m.r.vaezi@gmail.com ارسال کنید.
 16. پرینت فایل را همزمان با ارسال ایمیل تحویل دهید.
 17. مهلت تحویل این پروژه حداکثر ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ میباشد.