دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (بویژه گرایش فیزیولوژی گیاهی)

دروس سمینار ۱ و ۲، هالوفیتها، و متابولیسم در کشت سلول و بافت گیاهی

۱- توجه داشته باشید که هنگام تهیه سمینارهای درسی خود، حتماً استنادهای مربوط به هر جمله یا بند (پاراگراف) را در محل خود به صورت صحیح و ترجیحاً با استفاده از نرم افزار EndNote به کار ببرید.

۲- سمینارها و یا کارهای تحقیقی بدون استناد تحویل گرفته نخواهند شد!

۳- تحویل مقالات مورد استفاده در تحقیق و سمینارها به صورت فایلهای PDF یا Word الزامی است.

توجه:

۴- موضوع سمینار ۱ الزاماً متفاوت با پایان‌نامه خواهد بود و دانشجویان باید حداکثر تا هفته سوم پس از شروع رسمی نیمسال تحصیلی نسبت به تعیین موضوع سمینار خود اقدام نمایند.

۵- موضوع سمینار ۲ متناسب با موضوع پایان‌نامه انتخاب خواهد بود و دانشجویان باید حداکثر تا هفته سوم پس از شروع رسمی نیمسال تحصیلی نسبت به تعیین موضوع سمینار خود اقدام نمایند.

 فرم مجوّز کار در آزمایشگاه:

برای دریافت فرم مجوز کار در آزمایشگاه یا به عبارتی “برگۀ ارزیابی خطرات احتمالی آزمایش‌های پیشنهادی برای سلامتی (COSHH Form)” اینجا کلیک کنید. همه دانشجویان ارشد باید پیش ازشروع آزمایشهای مربوط به پایان نامه خود، این فرم را در ۳ نسخه تکمیل نموده، یکی را به کارشناس آزمایشگاه و یکی را به حراست تحویل نمایند. نسخه سوم در یکی از کشوهای تعیین شده در آزمایشگاه قرار خواهد گرفت. ضمناً استاد راهنما در صورتی این فرم را تأئید خواهد کرد که دانشجو از عهده امتحان ورودیه به آزمایشگاه برآمده باشد.

نکته ۱: در صورت کار با هر ماده ای که خطرات ویژه ای دارد (مثلاً اتیدیوم بروماید یا سایر مواد سرطانزا، اسیدهای غلیظ، گازهای سمّی و خطرناک) لازم است خلاصۀ برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) آن را به زبان فارسی تهیه نموده و به نسخه ای که در آزمایشگاه نگهداری می شود الصاق نمایید. این اطلاعات برای حفظ ایمنی شما و سایر افرادی است که در معرض خطر احتمالی قرار دارند.

نکته ۲: آدرس تعدادی از سایتهایی که برای تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) در دسترس هستند در صفحه برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) آمده است. روی آن کلیک کنید.