دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

۱– فیزیولوژی گیاهی، نویسنده: تایز و زایگر، ویرایش پنجم، ترجمه دکتر لاهوتی و دکتر بیشه کلائی (فصل‌های ۳ تا ۱۲– فصلهای ۳ تا ۶ و همچنین ۱۲ برای میانترم و مابقی برای پایانترم خواهند بود). دانلود فایل انگلیسی کتاب تایز و زایگر (ویرایش سوم).

 برای مشاهده بخش آنلاین این کتاب (ویرایش ششم) اینجا کلیک کنید. دقت نمایید که باید در این پیوند، ابتدا فصل مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس زیرمجموعه های آن را ملاحظه کنید.

۲– فیزیولوژی گیاهی، جلد ۱ و ۳، تألیف دکتر حسن ابراهیم‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران. 

۳– فیزیولوژی گیاهی ۳، تألیف دکتر مه‌لقا قربانلی، انتشارات پیام نور. (برای دانلود فایل پاورپوینت های پیام نور، اینجا کلیک کنید)

فایلهای درسی:

۱. متابولیسم ازت

۲. متابولسم گوگرد

۳. فتوسنتز- واکنشهای نوری

۴.فتوسنتز_ واکنشهای بیوشیمیایی
۵.  تنفس
۶. انتقال در آوند آبکش

جزوه آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی بیوشیمی)

توجه: در صورتی که نمرۀ میانترم همۀ دانشجویان مورد قبول باشد، امتحان بخش میانترم به صورت حذفی خواهد بود.