دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

زیست‌شناسی عمومی

اسلایدهای  درس زیست‌شناسی عمومی را (به صورت pdf) از لینکهای زیر دانلود کنید و پرینت آن را همراه داشته باشید. آمادگی برای کوئیز هر جلسه فراموش نشود:

توجه: همۀ فایلهای PDF از شماره ۱ تا ۸ (بجز ۷) که در این صفحه هستند به انضمام فصلهای ۶ و ۷ کتاب سولومون برای امتحان خوانده شوند. لذا فایل ۷ برای امتحان نیست و حذف شده است. توضیح این که شماره ۶ و ۸ در کلاس به صورت سمینار ارائه شدند که برای فهم بیشتر توضیحات کلاس میتوانید از این فایلها کمک بگیرید.

انشاالله که همه تان در امتحان موفق باشید.

۱_ Biology_ Exploring Life

۲_ Biology_ Organic Molecules and Cells

۳_ Biology_ Structure and Function of Cells 

۴_ Biology_ The Working Cell & its Dynamic Activities

۵_ Biology_ Cell Division and Inheritance

۶_ Biology_ Respiration

۷_ Biology_ Genetic Inheritance

۸_ Biology_ Molecular Biology of Gene & Inheritance

.