دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

پایگاه اطلاعات علمی

گیاهان دارویی

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی (جهاد دانشگاهی)
شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی
فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
پایگاه جامع علوم و فناوری گیاهان دارویی ایران
مجلات علمی-پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
– یافتن گیاه دارویی مورد نظر
– داروسازی گیاهی – دیوید وینستون
– داروهای گیاهی چینی
– درمان با گیاهان دارویی
– راه حل های موثر با داروهای گیاهی
-راهنمایی تهیه و فرمولاسیون داروهای گیاهی
– داروهای گیاهی ممنوعه
– راهنمایی منابع طب گیاهی
– رژیم غذایی مکمل دارو های گیاهی
– ساخت داروهای جدید
– سیاره گیاهان دارویی
– شبکه شناسایی گیاهان دارویی
– شورای گیاه شناسی
-طب گیاهی
– کتابخانه داروهای گیاهی
– کتاب گیاهان مدرن
-کنفرانسهای گیاهان دارویی
-گیاهان شفا بخش زنان:
– گیاهان دارویی ضد درد والتهاب
– گیاهان دارویی و طب سوزنی
-آموزش طب گیاهی با اینترنت
– مجله گیاهان دارویی و مقالات مجانی
– مرکز پشتیبانی استفاده از داروهای گیاهی
– مرکز طب گیاهی
– مقاله یابی در مورد گیاهان دارویی و طب گیاهی
– موسسه طرفداران گیاهان دارویی
عطاری بوعلی
وبلاگ گیاهان دارویی

تصاویر و توصیف گیاهان

گیاهان مهاجم 
گیاهان گوشتخوار
پایگاههای اطلاع رسانی بازدانگان (الف)، (ب) و (ج)
فلور آمریکای شمالی
پایگاه اطلاع رسانی گیاهان دارویی و سمی
اُرکیده های ویسکانسین
نخل ها
جنگلهای بارانی Suriname
فلور Bilder ur Nordens  
Species 2000 (نمایه کردن گونه های گیاهی دنیا)
راهنمای گیاهان سمی
فلور Pennsylvania  
Calflora (ذخایر ژنتیکی کالیفرنیا)
نمایه بین المللی اسامی گیاهان

هرباریوم ها، باغهای گیاهشناسی و انجمنهای گیاهی

باغ گیاهشناسی ملی ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع)
باغ گیاهشناسی سلطنتی کیو (انگلستان)
فهرست باغهای گیاهشناسی (Yahoo)
گلهای وحشی
Index Herbariorum (راهنمای جهانی هرباریومها و همکاران مربوطه)
باغهای گیاهشناسی ملی استرالیا
باغ گیاهشناسی دانشگاه Delaware
هرباریوم های دانشگاه هاروارد
انجمن محلی گیاهی کالیفرنیا

تبارشناسی و تکامل گیاهان

موزه دیرینه شناسی دانشگاه UC
مجله Science (درخت حیات)
سیستماتیک تبارشناسی ژنتیکی
درخت حیات (University of Arizona)
زیست شناسی سیستماتیک (مقالات در رابطه با نوسازی تبارشناسی)
کتابخانه مجازی هاروارد
گروه هماهنگی تحقیقات تبارشناسی گیاهان سبز  

نامگذاری گیاهان

کد بین المللی نامگذاری گیاهشناسی (کد توکیو)
فیلوکُد PhyloCode (مجموعه قوانین رسمی نامگذاری فیلوژنتیک)
Index Nominum Genericorum (Plantarum)
کمیاب های  نامگذاری در زیست شناسی
نمایه نامهای بین المللی گیاهی (IPNI)
فرهنگ اصطلاحات زیست شناسی 

گیاهشناسی و زیست شناسی عمومی

راهنمای اطلاعات فنی در زیست شناسی
کشاورزان (مجله تحقیقات بهبودبخشی مزارع)
آزمایشگاه های اندازه گیری فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاهان و جانوران
فهرست لغات فنی ریخت شناسی گیاهی
درسهای زیست شناسی
سلول مجازی
گروه انرژی (اداره تحقیقات محیطی و زیست شناسی)
راهنمای اینترنتی برای گیاهشناسی
فهرست منابع گیاهشناسی (Yahoo)
موزه جانورشناسی مهره داران (دانشگاه برکلی)
پایگاههای اطلاع رسانی IOPI گیاهی (DPD)
موزه تاریخ طبیعی اسمیتسون