دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

1- فیزیولوژی گیاهی، نویسنده: تایز و زایگر، ترجمه: انجمن زیست‌شناسی ایران (فصل‌های 3، 4، 5، 6 و 12). دانلود فایل انگلیسی کتاب تایز و زایگر (ویرایش سوم).

 برای مشاهده بخش آنلاین این کتاب (ویرایش ششم) اینجا کلیک کنید. دقت نمایید که باید در این پیوند، ابتدا فصل مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس زیرمجموعه های آن را ملاحظه کنید.

2- فیزیولوژی گیاهی، جلد 1، تألیف دکتر حسن ابراهیم‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران (بویژه فصل‌های 1 تا 6).

3- تغذیه معدنی گیاهان عالی، تالیف هورست مارشنر، ترجمه خلدبرین و …، انتشارات دانشگاه شیراز

فایلهای درسی:

1. متابولیسم ازت

 2. متابولسم گوگرد

دستورکار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

جلسه اول آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1