دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

برای تابستان فقط کتاب دکتر مظفری از پیام نور خوانده شود و ترجیحا جزوه را هم بخوانید. امتحان تشریحی است.

فایلهای درس: الف. تعاریف و تمایز، ب. سایر اسلایدها (ج. جنین زایی، د. مریستم،  ه. ریشه)

فایل خلاصه کتاب پیام نور

 

فایلهای کتاب پیام نور به صورت فشرده شده

 

کتابهای مربوط به این درس:

۱٫ ریخت‌زایی و اندام‌زایی گیاهی (مورفوژنز و ارگانوژنز گیاهی)، تألیف دکتر عطری

۲٫ ریخت‌زایی و اندام‌زایی گیاهی (مورفوژنز و ارگانوژنز گیاهی)، تألیف دکتر مظفری، پیام نور (برای دانلود فایل پاورپوینت پیام نور، اینجا کلیک کنید)

۳٫ نمو گیاهی، ترجمه دکتر مجد