دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

 

سیستماتیک گیاهی- دیدگاه تبارشناختی، ویرایش سوم، نویسنده: جاد کمپبل و …، ترجمه حجت الله سعیدی و اخوان

{دانلود کتاب نسخه انگلیسی (پس از دانلود، فقط با نرم افزار DJVU باز میشود)}

 

اسلابدهای درس:

اسلاید اول

اسلاید دوم

اسلاید سوم

اسلاید چهارم

اسلاید پنجم

اسلاید ششم

اسلاید هفتم

اسلاید هشتم

اسلاید نهم

اسلاید دهم

 

لطفا برای اسامی علمی جلسه آخر کلاس (روز ۸ خرداد ۹۶)، تا اطلاع ثانوی از کتاب استفاده نمایید.

.