دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

1. گیاهان دارویی، تألیف دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﺷﺎد اﺑﺮاﻫﻴم پور و ﻣﻬﻨﺪس.ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺪی زاده، انتشارات پیام نور

2. گیاهان دارویی، دوره 5 جلدی، تألیف دکتر علی زرگری

3. معارف گیاهی (کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها)، دوره 8 جلدی، حسین میرحیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

.

آدرس پایگاههای مفید:

  1. نام داروهای شیمیایی مورد استفاده در ایران

  2. پایگاه اطلاعات دارویی

  3. دارویاب

  4. پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

  5.  بانک اطلاعات بیماریها

  6. طبایع

 

 

سایتهای مفید برای درمانهای طبیعی و گیاهان دارویی