دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع درسی:

1. گیاهان دارویی، تألیف دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﺷﺎد اﺑﺮاﻫﻴم پور و ﻣﻬﻨﺪس.ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻴﺪی زاده، انتشارات پیام نور (برای دانلود کردن روی آن کلیک کنید)

2. گیاهان دارویی، 5 جلد، تألیف دکتر علی زرگری

3. معارف گیاهی (کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماریها)، حسین میرحیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

.

آدرس پایگاههای مفید:

  1. نام داروهای شیمیایی مورد استفاده در ایران

  2. پایگاه اطلاعات دارویی

  3. دارویاب

  4. پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

  5.  بانک اطلاعات بیماریها