دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

منابع قابل استفاده درس آمار زیستی:

 1. * آمار زیستی، تألیف بهرام طارمی و بهرام ضیغمی، انتشارات پیام نور 
 2. * اصول و روشهای آمار زیستی، ترجمه دکتر آیت اللهی، انتشارات امیرکبیر
 3. مبانی آمار، ترجمه دکتر علیرضا سلیمانی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری
 4. * طرحهای آزمایشی در علوم کشاورزی، تألیف دکتر محمد فارسی و همکاران، انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی)
 5. طراحی آزمایشهای کشاورزی، تألیف مهندس بهروز فوقی و دکتر طالعی و اکبری، انتشارات پیام نور
 6. کاربرد SPSS در پژوهشهای کشاورزی، تألیف فتحعلی نوری و رضا عزیزی نژاد، نشر آموزش کشاورزی (وزارت کشاورزی)
 7. Handbook of Biological Statistics, John H.McDonald, University of Delaware
 8. Introduction to Biostatistics, Larry Winner, University of Florida

یرای مطالعه و یادگیری بیشتر می توانید به آدرسهای زیر مراجعه نمایید:

 1. The Really Easy Statistics Site

 2. Excel Tutorial on the Net _ The Analysis ToolPak    (آموزش اِکسل در شبکه- بسته آماری اِکسل)

 

 1. * * * جزوه درس آمار زیستی (لطفاً پیش از چاپ به انتشارات گفته شود که این جزوه به صورت کتابچه ای (Booklet) چاپ گردد. لذا باید پشت و رو چاپ شده، سپس از وسط برش خورده و  به صورت کتابچه صحافی یا منگنه گردد). فایل این جزوه را کتابفروشی عظیم، پایین تر از میدان شهید فهمیده دارد و حتماً متذکر شوید که به صورت Booklet چاپ شود و از وسط برش خورده، به صورت دلخواه یا ترجیحاً فنری صحافی شود.

 2. کتاب آمار زیستی ویرایش دهم، به زبان انگلیسی (بسیار مفید): Biostatistics
   (فایلهای تمرینهای کتاب با فرمت Excel، spss، sas)

 3. کتاب آنالیز آماری در اکسل ۲۰۱۰، به زبان انگلیسی: Statistical Analysis in Excel 2010

 4. کتاب انتخاب و بکارگیری آمار (راهنمای زیست شناسان): به زبان انگلیسی Choosing and Using Statistics_ A Biologist’s Guide, 3rd Edition 
 5. راهنمای فارسی SPSS (به زبان فارسی)

 6. جزوه راهنمای SPSS 19 (فارسی)
 7. کتاب آموزش اِکسل به زبان ساده (به زبان فارسی)

 8. کتاب آموزش آنالیزهای آماری با استفاده از اِکسل (به زبان فارسی)

 9. IT_Exell
 10. Statistics_Exercise

       — فایل تمرین اکسل:

       — فایل تمرین SPSS:

 

  — فایل تمرین از کتاب درسی:

SPSS Excel Minitab SAS

پاورهای کمکی:

مجموعه پاور پوینت های آموزش آمار و احتمالات کاربردی
فصل اول – کلیات 
فصل دوم – دسته بندی داده ها

فصل سوم – شاخص های مرکزی 
فصل چهارم – شاخص های پراکندگی  
فصل پنجم – احتمال 
فصل ششم – آنالیز تر کیب و احتمال
فصل هفتم – احتمال شرطی 
فصل هشتم – متغیر تصادفی و تابع احتمال  
فصل نهم – امید ریاضی و واریانس  
فصل دهم – توابع احتمال توام
فصل یازدهم – همبستگی و رگرسیون
فصل دوازدهم – توابع احتمال خاص

فصل سیزدهم – برآورد

.

کارگاه آمار: