دکتر محمّدرضا واعظی کاخکی

در نرم افزار ورد (Word)

 

در صورتی که خط جداکننده پاورقی (Footnote Separator) در سمت راست قرار دارد و میخواهید آن را به چپ منتقل کنید تا بتوانید کلمات انگلیسی را از چپ به راست تایپ کنید و نیز خط جدا کننده در چپ و بالای کلمات پاورقی قرار گیرد، مراحل زیر را انجام دهید (البته برای برعکس کردن این حالت نیز تا حدودی مشابه همین مراحل پیش خواهیم رفت):

  1. ابتدا روی قسمت پاورقی دو بار کلیک کنید و سپس دکمه های Ctrl و Shift سمت جپ را همزمان بزنید تا کلمات تایپ شده به صورت چپ به راست شوند.
  2. سپس به تب View رفته و نمایش صفحه را به صورت پیش نویس یا همان Draft درآورید.
  3. آنگاه به تب References رفته، گزینه درج پاورقی (Insert Footnote) را بزنید.
  4. اکنون در پایین صفحه از بین گزینه ای Footnotes، گزینه جداکننده پاورقی (Footnote Separator) را انتخاب کنید و سپس روی خط کلیک کنید. در ادامه، دکمه های Ctrl و Shift سمت جپ را همزمان بزنید تا خط جداکننده به سمت چپ انتقال یابد.
  5. حال، به تب نمایش صفحه (View) رفته و گزینه نمایش چاپی (Print Layout) را انتخاب کنید تا صفحه به حالت عادی در آید.

Comments are closed.

Previous Post
«