بایگانی دسته بندی ها: ترجمه از فارسی به عربی

ترجمه از عربی به فارسی 5

برگرفته از کانال تلگرامی «مركز قلم للتعليم والترجمة ..»

🔴یافته های جدید از یک سندروم بیماری میکروسفالی
🔵 نتائج جديدة عن متلازمة ضمور الرأس

🔴 محققان دوسلدورف موفق شده اند سلول های بنیادی پرتوان القایی را از افراد مبتلا به سندرم شکستگی نیمیخن (NBS) تولید و با تمایز آن ها به نورون های اولیه، مکانیسم های منجر به فنوتیپ عصبی مشاهده شده در این بیماران را شناسایی کنند.
🔵 تمكن باحثو دوسلدورف من إنتاج خلايا جذعية مستحثة وافرة القدرة من الأشخاص المصابين بمتلازمة کسر نیمیغن (NBS)، ليتعرفوا على الأليات المسببة للنمط الظاهري العصبي المشاهد في هؤلاء المرضي وذلك من خلال تمايزها بالخلايا العصبية الأولية.

🔴 سندرم شکستگی نیمیخن یک بیماری مخرب است که بیشتر کودکان مبتلا به میکروسفالی را مبتلا می کند. این سندرم به دلیل موتاسیون در ژن NBS۱ اتفاق می افتد که از هر دو والد به ارث می رسد.
🔵 ويعد مرض متلازمة کسر نیمیغن من الأمراض المدمرة التي یصیب الأطفال المصابین بضمور الرأس. وتحدث هذه المتلازمة نتيجة حدوث طفرة في جين NBS۱ الموروث من كلا الوالدين.

🔴 مطالعات زیادی در جهت رسیدن به اطلاعات بیشتر در مورد این بیماری صورت گرفته است اما هیچ کدام نتوانسته است مکانیسمی که تکوین مغز را در این افراد تحت تاثیر قرار می دهد و موجب ایجاد مغزهای کوچک در آن ها می شود را شناسایی کند.
🔵 وقد أجريت دراسات كثيرة للوصول إلى معلومات أكثر عن هذا المرض، لكن دون جدوي في معرفة الآلية التي تؤثر في تكوين مخ هؤلاء الأفراد ويسبب في نشوء عقول صغيرة فيهم.

🔴 به همین دلیل محققان درصدد برآمدند که با تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی از بیماران و تمایز آن ها به نورون ها، فرصت لازم برای مطالعه دلایل این بیماری را کشف کنند.
🔵 لهذا السبب يسعى الباحثون لاكتشاف فرصة لدراسة أسباب هذا المرض من خلال إنتاج خلايا جذعية مستحثة وافرة القدرة من المرضى وتمايزها بالخلايا العصبية الأولية.

✅ سندروم بیماری میکروسفالی = ✅ متلازمة ضمور الرأس (صغر حجم الرأس).
✅ محققان دوسلدورف موفق شده اند = ✅ تمكن باحثو دوسلدورف.
✅ سلول های بنیادی = ✅ الخلايا الجذعية.
✅ مبتلا به سندرم شکستگی نیمیخن (NBS) = ✅ المصابين بمتلازمة صغر حجم الرأس (NBS).
✅ با تمایز آن ها به نورون های اولیه = ✅ من خلال تمايزها بالخلايا العصبية الأولية