اصطلاحات تلفن به عربی

🌺اصطلاحات تلفن همراه🌺
از کانال تلگرامی « دارالترجمه»

🌸الرسائل: پیامک ها                        

🌸 نسخ :کپی

🌸 رسالة جدیدة: پیامک جدید            

🌸معلومات الاسماء : اطلاعات مخاطبین

 🌸صندوق الورود: صندوق دریافت      

🌸التزامن: همگام سازی

🌸 حافظاتی: پوشه های من              

🌸 اعادة التسمیة: تکرار نام گذاری

 🌸المُسودات: پیش نویسها               

🌸 ارقام الخدمة: شماره های سرویس

🌸 الرسائل المرسلة: پیام های ارسال شده        

🌸الاسم: نام

🌸 صندوق المرسلات: صندوق ارسال   

🌸اسم
العائله: نام خانوادگی

🌸 التقاریر: گزارشات                          

🌸هاتف الجوال: موبایل

 🌸انشاء الرسالة: ایجاد پیامک            

🌸مکالمة الفیدیو: تماس تصویری

🌸 اوامر الخدمة: فرمان خدمات            

🌸الإعدادات: تنظیمات

🌸 تلمیحات: راهنما                          

🌸رسالة قصیرة: پیام متنی ، پیامک             

🌸 مدة المکالمات: مدت تماس ها

🌸رسالة وسائط: پیام چند رسانه ای            

🌸رسالة صوتیه: پیام صوتی

🌸مکالمة لم یردّ علیها: تماس های بی پاسخ   

🌸  برید الکترونی: ایمیل

🌸مکالمات الواردة: تماس های دریافتی     

🌸فتح: باز کردن

🌸 استماع: گوش دادن                        

🌸مسح: حذف

و🌸 کل المکالمات: همه تماس ها            

🌸تفاصیل الرسالة: جزئیات پیام

🌸 نقل الی الحافظة: انتقال به پوشه       

🌸تحدید: علامت دار

🌸 عرض التفاصیل: مشاهده جزئیات       

🌸الغاء التحدید: بی علامت کردن

🌸 برنامج: برنامه                                

🌸حافظة جدیدة: پوشه جدید    

🌸تنزیل التطبیقات: دانلود برنامه ها         

🌸تطبیقات: برنامه ها

🌸 حفظ: ذخیره                                  

🌸بیانات الذاکرة: جزئیات حافظة

🌸 الأغانی: ترانه ها                         

🌸ذاکرة الهاتف: حافظه تلفن

🌸مقاطع الصوت: کلیپ های صوتی          

🌸 بطاقة الذاکرة: کارت حافظه

🌸 تقاریر التسلیم: گزارشات تحویل         

🌸لا توجد رسالة: پیامکی وجود ندارد

🌸 کل الملفات: همه پرونده ها           

🌸  الأشخاص: مخاطبین(دفترچه تلفن) 

🌸تعیین کصورة الخلفیة: تنظیم به عنوان پس زمینه     

🌸الخیارات: گزینه ها

🌸 تحریر: ویرایش                             

 🌸 نسخة ثانیه: نسخه مشابه ( نسخه دوم )

🌸 المجموعة: گروه                          

🌸  نغمة الرنین: زنگ موبایل

🌸 الاوضاع : نمایه ها                           

🌸طلب سریع: شماره سریع

🌸صندوق البرید: صندق پستی              
🌸عامة: موارد کلی

🌸عرض القائمة: نمای فهرست              

🌸 صورة خلفیة: پس زمینه

🌸موفّر الطاقة: ذخیره کننده نیرو             

🌸قائمة: لیست

🌸افتراضیة: پیش فرض                         
🌸صورة متحرکة: انیمیشن

🌸صامت:بیصدا                                  

🌸  النقل: انتقال                   

🌸 تخصیص: شخصی سازی                    

🌸الأمان: امنیتی

🌸 إعادة المصنع: تنظیمات کارخانه            

🌸تحدید الموقع: تعیین موقعیت

🌸 محادثات: گفتگوها                            

🌸 الحاسبة: ماشین حساب                     

🌸العُملة: واحد پولی

🌸 الوقت الحالی: وقت فعلی                    
🌸التنبیه التالی: زنگ هشدار بعدی

🌸روابط اخباریة: سرویس های خبری          

🌸 رسوم: گرافیک ها

🌸 کلمة المرور: رمز                                   
🌸تدویر الشاشة: چرخش صفحه  

🌸 الکامیرا: دوربین                                 
🌸 الموالفة الیدویة: تنظیم دستی

🌸 وضع: حالت                                       

🌸درجة اللون: تنظیم زنگ

🌸 ایقاف: متوقف كردن (خاموش  کردن)                                 

🌸 آلی:اتوماتیک

🌸 الاتصال: تماسcall گرفتن                          

تنزیل : دانلود
برگرفته از کانال تلگرامی
https://telegram.me/motarjemmahar

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.