پرسش‌های امتحان روش تحقیق

امتحان روش تحقیق کتاب‌باز است و شما می‌توانید از کتاب یا یادداشت‌های سرکلاسی خود در جلسه امتحان استفاده کنید. 1- مقاله‌ی پیوست را نقد و ارزیابی کنید. نوع مقاله، نوآوری مقاله، اهمیت تحقیق، رعایت قالب مقاله،‌ رعایت قالب اجزاء مقاله، Continue reading

مواد آزمون فلسفه علم

با تشکر از یکی از دانش آموختگان علاقمند و پی گیر ارشد فلسفه حکیم که این موار آزمون را ارسال کرده‌اند: مواد آزمون فلسفه علم مقطع دکتری و ضرایب آن زﺑﺎنﺗﺨﺼﺼﻲضریب  2 : ﻣﺪﺧﻠﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎيﻓﻠﺴﻔﻪ راﺗﻠﭻ وﭘﻞادواردز Continue reading