منابع کارشناسی ارشد

منابع زیر در سایت های مختلف برای ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و نیز کلام اسلامی درج شده است: http://philosophy.ziaei.ir الف : در صورتی که فرصت کافی برای آماده شدن برای آزمون دارید: • فلسفه : o ۱- شرح نهایه Continue reading

تصویب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

با همت مدیر محترم گروه و مسئولان محترم دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی تصویب شد. البته این مصوبه به دفترچه ها نرسید ولی در تکمیل ظرفیت دانشجو پذیرش می شود.

آغاز سخن

نخستین سخن، سخن از است که هر چه داریم از اوست.       کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد                    من نیز برآنــم که همــــه خـلق برآنند و سخنی با شما که با سلام آغاز می شود و طلیعه روشنی Continue reading