پرسش‌های امتحان روش تحقیق

امتحان روش تحقیق کتاب‌باز است و شما می‌توانید از کتاب یا یادداشت‌های سرکلاسی خود در جلسه امتحان استفاده کنید. 1- مقاله‌ی پیوست را نقد و ارزیابی کنید. نوع مقاله، نوآوری مقاله، اهمیت تحقیق، رعایت قالب مقاله،‌ رعایت قالب اجزاء مقاله، Continue reading

موضوعات فلسفه و کلام اسلامی در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و…) نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان ریشه های Continue reading

موضوعات فقه و اصول فقه همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین واژه  پژوهی در آثار فقهای معاصر تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی Continue reading