کتابهای الکترونیک

کتابهای الکترونیک در محیط دانشگاه تعداد 15000 عنوان کتاب الکترونیک (لاتین) مربوط به سال های 6-2015 در حوضه های مختلف علوم خریداری شده است این کتابها بر روی صفحه وب  کتابخانه مرکزی دانشگاه (زیر مجموعه لینکهای پایگاه های اطلاعاتی) به Continue reading

موضوعات فلسفه و کلام اسلامی در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و…) نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان ریشه های Continue reading

موضوعات فقه و اصول فقه همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین واژه  پژوهی در آثار فقهای معاصر تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی Continue reading

موضوعات قرآن وحدیث ارائه شده در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی» به زودی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود البته مهلت این همایش به پایان رسیده است اما محورهای ارائه شده برای تحقیق خوب است: قرآن و حدیث : معناشناسی واژگانی ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و Continue reading