قابل توجه دانشجویان فلسفه ارشد درس منطق قدیم و کلام

توجه

قابل توجه دانشجویان فلسفه ارشد

دانشجویان زیر مقاله آنها دریافت نشده است بدیهی است در صورت عدم دریافت تا شنبه 25 بهمن نمره تحقیق منظور نمی شود

1- خانم احمدی مقاله منطق

2- آقای بخشنده مقاله کلام

3- خانم دلبری هر دو مقاله

4- خانم درمحمدی مقاله منطق

5- خانم قربانی مقاله منطق

6- خانم شاکری مقاله منطق

7- خانم شکوهی هر دو مقاله

دانشجویان زیر نیز مقاله با فرمت word ارسال نشده است:

1- خانم اکبرزاده

2- خانم مظلومی

تمدید مهلت ارسال مقالات منطق و کلام

قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه

مهلت ارسال مقالات منطق و کلام تا 17 بهمن تمدید شد.

مقالات در فرمت word ارسال گردد.

ملاک در تنظیم صفحات تعداد کلمه است که در هر صفحه بین 350 تا 400 کلمه باشد.

به ایمیل alavismk@yahoo.com ارسال گردد.

به مقالات ارسالی پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نمی شود

نگارش ارجاعات و کتاب نامه

قابل توجه دانشجویان ارشد

نحوه نگارش ارجاعات و کتاب نامه به روش APA است که بر اساس قواعد بیان شده در این فایل است .

استناددهی به روش APA