قابل توجه دانشجویان فلسفه ارشد درس منطق قدیم و کلام

توجه قابل توجه دانشجویان فلسفه ارشد دانشجویان زیر مقاله آنها دریافت نشده است بدیهی است در صورت عدم دریافت تا شنبه 25 بهمن نمره تحقیق منظور نمی شود 1- خانم احمدی مقاله منطق 2- آقای بخشنده مقاله کلام 3- خانم دلبری Continue reading

تمدید مهلت ارسال مقالات منطق و کلام

قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه مهلت ارسال مقالات منطق و کلام تا 17 بهمن تمدید شد. مقالات در فرمت word ارسال گردد. ملاک در تنظیم صفحات تعداد کلمه است که در هر صفحه بین 350 تا 400 کلمه باشد. به Continue reading