برگزاری کرسی علمی-ترویجی «خاستگاه مسئله تشکیک وجود»

سومین کرسی علمی‌-ترویجی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان «خاستگاه مسئله تشکیک وجود» در روز دوشنبه ۲۸/ ۳/ ۹۷ توسط آقای دکتر سید محمد کاظم علوی، دکترای فلسفه و کلام اسلامی، عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم Continue reading

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر   ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر موضوع: فلسفه دین مقایسه­‌ای (تطبیقی): مبانی و مسائل رئیس همایش: دکتر حمیدرضا آیت اللهی دبیر علمی همایش: دکتر محمد سعیدی مهر دبیر اجرایی همایش: دکتر Continue reading