ظرفیت‌هایی که تحصیل در دانشگاه و رشته فلسفه برای ما ایجاد می‌کند.

مدت‌های زیادی بود که تصور می‌شد دانشگاه تنها فرصت کسب مدرک و البته در کنارش هم علم است. بر این تصور دو تحلیل وارد شد یکی این که مدرک که قبلا از آن به نیکی یاد می‌شده است برای شغل Continue reading