برگزاری کرسی علمی-ترویجی «خاستگاه مسئله تشکیک وجود»

سومین کرسی علمی‌-ترویجی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان «خاستگاه مسئله تشکیک وجود» در روز دوشنبه ۲۸/ ۳/ ۹۷ توسط آقای دکتر سید محمد کاظم علوی، دکترای فلسفه و کلام اسلامی، عضو هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم Continue reading