ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر   ششمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر موضوع: فلسفه دین مقایسه­‌ای (تطبیقی): مبانی و مسائل رئیس همایش: دکتر حمیدرضا آیت اللهی دبیر علمی همایش: دکتر محمد سعیدی مهر دبیر اجرایی همایش: دکتر Continue reading