همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) – آبان 95

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) – آبان 95 مهلت ارسال چكيده مقالات: پایان شهریور 1395 مهلت ارسال متن كامل مقالات: پایان شهریور 1395 تاريخ برگزاري همايش: 19 و 20 آبان 1395

همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن ؛ چالش ها و بایسته ها – بهمن 95

همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن ؛ چالش ها و بایسته ها – بهمن 95 مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 آبان 1395 مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول دی 1395 تاريخ برگزاري همايش: 7 بهمن 1395

پنجمین مدرسه تابستانی فلسفه تحلیلی با عنوان «مباحثی در فلسفه ذهن»

پنجمین مدرسه تابستانی فلسفه تحلیلی با عنوان «مباحثی در فلسفه ذهن» از 14 تا 17 شهریور در پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار می گردد

کارگاه های تابستانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

کارگاه های تابستانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد از 21 مرداد تا 18 شهریور با حضور آیت الله فیاضی، دکتر مسعودی، دکتر  ایمان، دکتر سعیدی مهر، دکتر طالقانی و دکتر مصباح برگزار می گردد