کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی

کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی تولیت مقبره شمس تبریزی در خوی در فراخوانی از اهل ادب و فرهنگ و پژوهشگران این عرصه خواسته تا مقالات علمی خود را برای برگزاری همایشی درباره شمس تبریزی ارسال کنند. دبیرخانه این همایش Continue reading

کتابهای الکترونیک

کتابهای الکترونیک در محیط دانشگاه تعداد 15000 عنوان کتاب الکترونیک (لاتین) مربوط به سال های 6-2015 در حوضه های مختلف علوم خریداری شده است این کتابها بر روی صفحه وب  کتابخانه مرکزی دانشگاه (زیر مجموعه لینکهای پایگاه های اطلاعاتی) به Continue reading