همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی

چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی در رشته های فلسفه و فلسفه علم از محورهای همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی است که در مهرماه سال جاری در دانشگاه پیام نور گیلان برگزار می گردد

photo_2016-06-29_12-09-58