موضوعات فلسفه و کلام اسلامی در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان (نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و…) نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان ریشه های Continue reading

موضوعات فقه و اصول فقه همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین واژه  پژوهی در آثار فقهای معاصر تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی Continue reading

موضوعات قرآن وحدیث ارائه شده در همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی»

همایش «واژه پژوهی در علوم اسلامی» به زودی در دانشگاه یاسوج برگزار می شود البته مهلت این همایش به پایان رسیده است اما محورهای ارائه شده برای تحقیق خوب است: قرآن و حدیث : معناشناسی واژگانی ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و Continue reading

برگزاری همایش حکمت مطهر

همایش حکمت مطهر در روز بزرگداشت شهید مطهری و مقام معلم توسط انجمن علمی گروه فلسفه دانشکده الهیات با حضور دکتر عباس جوارشکیان عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.