مرقومه دکتر احمد پاکتچی خطاب به دانشجویان علوم قرآن و حدیث

دوستان عزیز علم تنها درس خواندن و گذراندن واحد نیست؛ البته گذراندن دروس اگر لازم نبود عقلا چنین سنگ بنایی را نمی نهادند، ولی بحث در کافی بودن آن است. جوینده‌ی دانش باید دائماً مشغول به تفکر و اندیشیدن باشد؛ Continue reading