فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی

انتشار سیاهۀ نشریات نامعتبر(Black list Journals) و جعلی (Fake & hijacked journals)  خارجی از طریق  وبگاه  دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 بهمن 1394
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 فروردین 1394
تاريخ برگزاري همايش: 21 و 22 اردیبهشت 1395

محورها، عناوين و موضوعات همايش:

  1. فلسفه اسلامی و چالش های فلسفی معاصر
  2. فلسفه اسلامی و امکان فلسفه های مضاف با رويکرد اسلامی
  3. مساله شر و راه کارهای فلسفه و حکمت اسلامی
  4. الحاد و خداناباوری معاصر و فلسفه اسلامی
  5. فلسفه اسلامی و معنای زندگی
  6. مساله زندگی اخروی و فلسفه اسلامی
  7. راه کارهای کاربردی کردن فلسفه اسلامی
  8. فلسفه های تطبيقی و توانمندی فلسفه اسلامیو موضوعات مرتبط