همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو

همایش فلسفه اسلامی و پرسش های پیش رو مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 بهمن 1394 مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 فروردین 1394 تاريخ برگزاري همايش: 21 و 22 اردیبهشت 1395 محورها، عناوين و موضوعات همايش: فلسفه اسلامی و چالش Continue reading