بزرگداشت علامه طباطبایی

روز 24 آبان سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی (1281-1360) است؛

49

مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد
رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد
تو مپندار که مجنون سرِ خود مجنون گشت
از سَمَک تا به سمایش کشش لیلا برد
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه
ذرّه‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد

زندگینامه علامه طباطبایی

 

قابل توجه دانشجویان ارشد فقه درس زبان

امتحان زبان روز شنبه از:

Suffixes, Prefixes, Light Verbs, Phrasal Verbs, Roots

است و متنی داده می شود که شما باید این موارد را استخراج کنید و نیز معانی آنها را مطابق این موارد بنویسید … ضمنا به در امتحان آوردن دیکشنری آزاد است و می توانید از دیکشنری استفاده کنید.