بزرگداشت علامه طباطبایی

روز 24 آبان سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی (1281-1360) است؛ مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد تو مپندار که مجنون سرِ خود مجنون گشت از سَمَک تا به سمایش کشش لیلا Continue reading

قابل توجه دانشجویان ارشد فقه درس زبان

امتحان زبان روز شنبه از: Suffixes, Prefixes, Light Verbs, Phrasal Verbs, Roots است و متنی داده می شود که شما باید این موارد را استخراج کنید و نیز معانی آنها را مطابق این موارد بنویسید … ضمنا به در امتحان آوردن Continue reading