همایش ملی علوم انسانی اسلامی

اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی

r_1_150223214709

تاریخ برگزاری همایش :

12 شهریور 1394

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
15 مرداد 1394

تاریخ اعلام نتایج داوری :
سه هفته پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت پرداخت هزینه و ثبت نام در همایش :
1 شهریور 1394

همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

ششمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

تاریخ های مهم

تاريخ‌هاي مهم همايش، به شرح زير مي‌باشد:

آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات

10 اردیبهشت 1394       آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات

1394اردیبهشت15       اعلام نتايج ارزيابي چکيده‌ها

1 مرداد 1394      آخرين مهلت ارسال اصل مقالات پذيرفته شده

1 مهرماه 1394      اعلام نتايج ارزيابي مقالات دريافتي