نگارش ارجاعات و کتاب نامه

قابل توجه دانشجویان ارشد

نحوه نگارش ارجاعات و کتاب نامه به روش APA است که بر اساس قواعد بیان شده در این فایل است .

استناددهی به روش APA

غلط های املایی دانشجویان در برگه های امتحانی

هر وقت فصل امتحانات می شود و مشغول تصحیح اوراق می شوم یکی از مسائلی که با آن روبرو هستم غلط های املایی دانشجویان است غلط هایی که البته تاسف بار است … تصمیم گرفتم این غلط ها را در سایت بنویسم تا دانشجویان متوجه آنها باشند.

خواستگاه (غلط) …… خاستگاه (درست)

قائده (غلط) …… قاعده (درست) [میزان شیوع این غلط در برگه های امتحانی این ترم در درس کلام و عقاید زیاد بود.]

انتخواب (غلط) …… انتخاب (درست) [این غلط برایم بسیار تعجب برانگیز بود !!!!!]

راجبه (غلط) ……. راجع به (درست) [این غلط در برگه های ارشد دیده شد.]

منتظر تذکرات بعدی باشید …..

کنگره بین المللی سید مرتضی علم الهدی

قابل توجه دانشجویان ارشد فلسفه درس ارشد کلام

دانشجویان می توانند برای درس کلام موضوعاتی تطبیقی با سید مرتضی علم الهدی انتخاب کنند و برای این کنگره بفرستند.

فراخوان کنگره را از اینجا دریافت کنید.

 

اطلاعیه جدید مربوط به امتحان درس کلام و عقاید فقه

اطلاعیه جدید

قابل توجه دانشجویان فقه درس کلام و عقاید

الف. سوالات تشریحی:

1- از دو فایل آقای دکتر سعیدی مهر

هر کدام 2.5 نمره (مجموع 5 نمره)

2- از بخش چهارم کتاب عدل الهی 2.5 نمره

ب. سوالات تستی از مابقی کتاب «عدل الهی» استاد مطهری 12.5 نمره (از «عدل چیست؟» تا آخر بخش پنجم غیر از بخش چهارم که تشریحی است)

دانشجویان در س «کلام و عقاید» می توانند فایل «حسن و قبح عقلی» و «عدل الهی» از کتاب آقای دکتر سعیدی مهر را از اینجا دریافت کنند.

دانشجویان در س «کلام و عقاید» می توانند فایل «حسن و قبح عقلی» و «عدل الهی» از کتاب آقای دکتر سعیدی مهر را از اینجا دریافت کنند.

Adl Elahi SaeidiMehr 2

IMG 2