قابل توجه دانشجویان درس کلام و عقاید

دانشجویان در س «کلام و عقاید» می توانند فایل «حسن و قبح عقلی» و «عدل الهی» از کتاب آقای دکتر سعیدی مهر را از اینجا دریافت کنند.
IMG 2
Adl Elahi SaeidiMehr 2