راهنمای نگارش مقاله، الف: چارچوب مقاله

الف: چهارچوب مقاله

۱- صفحه عنوان؛
۲- چکیده به همراه واژگان کلیدی؛
۳- مقدمه؛
۴- بدنه اصلی تحقیق؛
۵- نتیجه گیری؛
۶- یاداشت ها؛
۷- کتاب نامه (یا فهرست منابع).

الف- ۱- مندرجات صفحه عنوان:

– عنوان تحقیق؛
– عنوان درس؛
– نام و نام خانوادگی استاد؛
– نام و نام خانوادگی دانشجو؛
– نیمسال مربوط.

الف-۲- چکیده

– در یک یا دو بند (پاراگراف)
– بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه
– واژگان کلیدی بین ۵ تا ۱۰ کلمه
– در چکیده تنها مسئله تحقیق و نتیجه آن بیان می‌شود.

الف-۳- مقدمه

مقدمه شامل بیان تفصیلی موارد زیر است:
– مسئله تحقیق و ابعاد مختلف آن
– روش تحقیق
– پیشینه تحقیق
– اهمیت تحقیق و فواید آن

الف-۴- بدنه اصلی

– در بدنه اصلی مطالب به صورت دسته بندی شده و منسجم جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر تنظیم می‌گردد.
نکته ۱- قسمت های مختلف عنوان بندی شود و شماره گذاری گردد.
نکته ۲- در شماره گذاری موضوعی اعداد از سمت چپ اضافه می‌گردد.

الف-۵- نتیجه گیری

– در نتیجه گیری، ضمن یادآوری مساله تحقیق، به صورت کاملا منطقی نتیجه گیری بیان می‌گردد.

الف–۶ یادداشت ها

– در این قسمت ارجاعات توضیحی (درصورت وجود) گنجانده می‌شود.

الف-۷- کتاب نامه

– در کتاب نامه اطلاعات کامل اثر ذکر می‌گردد.
– کتاب نامه بر اساس شهرت پدیدآورنده و به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد.
– شیوه نگارش کتاب نامه و ترتیب چینش اطلاعات از قواعد خاصی تبعیت می‌کند. (برای مطالعه بیشتر به پیوست شیوه کتاب نامه مراجعه گردد.)

نکته: حجم مقاله

– حجم کل مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه می‌باشد.
– محاسبه کلمات با نرم افزارهای تایپ امکان پذیر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.