رعایت چارچوب مقاله برای حکمت متعالیه 4

دانشجویان گرامی ضروری است مقاله خود را با راهنمای نگارش مقاله در صفحات شخصی تطبیق دهند
آخرین مهلت 24 تیر
ضمنا دانشجویان مطلع به دیگر دانشجویان نیز اطلاع دهند.

نحوه نگارش اطلاعات کتاب شناختی در کتاب نامه یا فهرست منابع

در فایل زیر نمونه های ذکر مشخصات در کتاب نامه از کتاب دکتر نکونام آورده شده است:
Neko Nam Ketabnameh Optimized

منابع مربوط به روش تحقیق

برخی اوقات دانشجویان درباره روش تحقیق و نگارش پرسش می کنند منتها پرسش هایی که پاسخ آنها در کتابهای مربوط هست و نیازی به مراجعه حضوری نیست. البته بنده در این صفحات شخصی نکاتی پیرامون نگارش گذاشتم اما ضروری است دانشجویان در این زمینه به چند منبع مراجعه کنند. در پست قبلی یک منبع خیلی خوب معرفی کردم (دکتر جعفر نکونام)؛ در عین حال برای اینکه دانشجویان بدانند که در این زمینه منبع کم نیست فهرستهایی در سایتها موجود است که می توانید به آن مراجعه کنید؛ فایلهای پیوست را دریافت کنید.
منابع روش تحقیق
مآخذ شناسی پژوهش

راهنمای نگارش مقاله، ج: نکات تایپ و چاپ

– رعایت رسم الخط فارسی ؛
– تعداد سطرها: ۲۲ سطر؛
– نوع قلم: لوتوس ۱۲؛
– فاصله سطرها: single؛
– حاشیه از هر طرف (راست، چپ، بالا و پایین): ۲.۵ سانتی متر؛
– درج شماره صفحه در وسط پایین صفحه؛
– شماره گذاری عددی موضوعات و اضافه شدن شماره ها از سمت چپ؛
– صفحه آرایی بدون تزیین و کادر ؛
– بازنگری و اصلاح اغلاط تایپی و چاپی؛
– چاپ بر روی کاغذ A4 یک رو؛
– ارائه لوح فشرده (CD) به همراه مقاله، یا ارسال فایل مقاله له ایمیل: alavismk@yahoo.com.

راهنمای نگارش مقاله، ب: نکات نگارشی و ویرایشی

ب: رهنمود ها

اموری که رعایت آنها در مفاله الزامی است:

ب- ۱- وحدت و انسجام:

– مطالب در راستای موضوع مقاله و هدف مورد نظر باشد.
– از ذکر مطالب نامربوط و پراکنده گویی خودداری گردد.
– ارتباط منطقی بین اجزاء مختلف مقاله رعایت گردد.

ب- ۲- مستند نویسی:

الف: استفاده از هر منبع و مأخذی، به هر صورت که باشد، چه نقل قول مستقیم، چه نقل قول غیر مستقیم، تلخیص، اقتباس، اشاره و غیره، نیاز به آدرس دهی و ارجاع دارد.
ب: از نقل قول خام و بدون پردازش اجتناب گردد.
ج: آدرس هر مطلب بلافاصله پس از بیان آن ذکر گردد و به بند (پاراگراف) بعدی محول نشود.
د: در مستند نویسی رعایت موارد ذیل ضروری است:

– امانتداری علمی
– اعتبار علمی منابع
– حفظ روایی و رسایی انشاء در نقل قول

(برای مطالعه بیشتر به پیوست ها مراجعه گردد.)

ب- ۳- مرتبط نویسی:

– رعایت ارتباط میان کلمات در یک جمله، میان جملات در یک بند و میان بندها
– پرهیز از ورود بدون مقدمه
– اهتمام به جمع بندی مطالب
(برای مطالعه بیشتر به پیوست ها مراجعه گردد.)

ب- ۴- شیوه ارجاع و نگارش آن:

الف: ارجاعات به صورت درون متنی باشد.
ب- مشخصات اجمالی اثر، یعنی شهرت پدید آورنده و شماره صفحه، در متن داخل پرانتز می‌آید.
ج: میان شهرت پدیدآورنده و شماره صفحه ویرگول (،) قرار می‌گیرد.
د: میان شماره جلد (در صورت وجود) و شماره صفحه دونقطه (:) قرار می‌گیرد.
ه: اگر از چند اثر ازیک نویسنده استفاده شده باشد، عنوان اختصاری اثر پس از شهرت پدیدآورنده آمده و با ویرگول جدا می‌گردد.
و: اگر در متن شهرت نویسنده اثر آمده باشد در ارجاع ذکر نمی‌گردد.

راهنمای نگارش مقاله، الف: چارچوب مقاله

الف: چهارچوب مقاله

۱- صفحه عنوان؛
۲- چکیده به همراه واژگان کلیدی؛
۳- مقدمه؛
۴- بدنه اصلی تحقیق؛
۵- نتیجه گیری؛
۶- یاداشت ها؛
۷- کتاب نامه (یا فهرست منابع).

الف- ۱- مندرجات صفحه عنوان:

– عنوان تحقیق؛
– عنوان درس؛
– نام و نام خانوادگی استاد؛
– نام و نام خانوادگی دانشجو؛
– نیمسال مربوط.

الف-۲- چکیده

– در یک یا دو بند (پاراگراف)
– بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه
– واژگان کلیدی بین ۵ تا ۱۰ کلمه
– در چکیده تنها مسئله تحقیق و نتیجه آن بیان می‌شود.

الف-۳- مقدمه

مقدمه شامل بیان تفصیلی موارد زیر است:
– مسئله تحقیق و ابعاد مختلف آن
– روش تحقیق
– پیشینه تحقیق
– اهمیت تحقیق و فواید آن

الف-۴- بدنه اصلی

– در بدنه اصلی مطالب به صورت دسته بندی شده و منسجم جهت رسیدن به نتیجه مورد نظر تنظیم می‌گردد.
نکته ۱- قسمت های مختلف عنوان بندی شود و شماره گذاری گردد.
نکته ۲- در شماره گذاری موضوعی اعداد از سمت چپ اضافه می‌گردد.

الف-۵- نتیجه گیری

– در نتیجه گیری، ضمن یادآوری مساله تحقیق، به صورت کاملا منطقی نتیجه گیری بیان می‌گردد.

الف–۶ یادداشت ها

– در این قسمت ارجاعات توضیحی (درصورت وجود) گنجانده می‌شود.

الف-۷- کتاب نامه

– در کتاب نامه اطلاعات کامل اثر ذکر می‌گردد.
– کتاب نامه بر اساس شهرت پدیدآورنده و به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد.
– شیوه نگارش کتاب نامه و ترتیب چینش اطلاعات از قواعد خاصی تبعیت می‌کند. (برای مطالعه بیشتر به پیوست شیوه کتاب نامه مراجعه گردد.)

نکته: حجم مقاله

– حجم کل مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه می‌باشد.
– محاسبه کلمات با نرم افزارهای تایپ امکان پذیر است.