رعایت چارچوب مقاله برای حکمت متعالیه 4

دانشجویان گرامی ضروری است مقاله خود را با راهنمای نگارش مقاله در صفحات شخصی تطبیق دهند آخرین مهلت 24 تیر ضمنا دانشجویان مطلع به دیگر دانشجویان نیز اطلاع دهند.

منابع مربوط به روش تحقیق

برخی اوقات دانشجویان درباره روش تحقیق و نگارش پرسش می کنند منتها پرسش هایی که پاسخ آنها در کتابهای مربوط هست و نیازی به مراجعه حضوری نیست. البته بنده در این صفحات شخصی نکاتی پیرامون نگارش گذاشتم اما ضروری است Continue reading

راهنمای نگارش مقاله، ج: نکات تایپ و چاپ

– رعایت رسم الخط فارسی ؛ – تعداد سطرها: ۲۲ سطر؛ – نوع قلم: لوتوس ۱۲؛ – فاصله سطرها: single؛ – حاشیه از هر طرف (راست، چپ، بالا و پایین): ۲.۵ سانتی متر؛ – درج شماره صفحه در وسط پایین Continue reading

راهنمای نگارش مقاله، ب: نکات نگارشی و ویرایشی

ب: رهنمود ها اموری که رعایت آنها در مفاله الزامی است: ب- ۱- وحدت و انسجام: – مطالب در راستای موضوع مقاله و هدف مورد نظر باشد. – از ذکر مطالب نامربوط و پراکنده گویی خودداری گردد. – ارتباط منطقی Continue reading

راهنمای نگارش مقاله، الف: چارچوب مقاله

الف: چهارچوب مقاله ۱- صفحه عنوان؛ ۲- چکیده به همراه واژگان کلیدی؛ ۳- مقدمه؛ ۴- بدنه اصلی تحقیق؛ ۵- نتیجه گیری؛ ۶- یاداشت ها؛ ۷- کتاب نامه (یا فهرست منابع). الف- ۱- مندرجات صفحه عنوان: – عنوان تحقیق؛ – عنوان Continue reading