عرفان ملاصدرا؛ حکمت متعالیه 4

متن زیر از این کتاب انتخاب شده است: آیه الله جوادی آملی، فلسفه صدرا، ج2، ص 297-298 این متن برای آشنایی با عرفان ملاصدرا مناسب است؛ دانشجویان برای حکمت متعالیه 4 این متن را مطالعه کنند. اطلاق و شمول فيض Continue reading

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فلسفه درس حکمت متعالیه 4 ترم بهمن 92

برای دانشجویان درس حکمت متعالیه 4 در ترم بهمن 92 مقالات زیر در نظر گرفته شده است. دانشجویان گرامی مقالات مربوط را مطالعه کنند و برای هفته آینده در جلسه 19 بهمن ارائه دهند. فهرست زیر بر اساس شماره دانشجویی Continue reading