متن درس ها برای نیمسال جاری

متن های تمام دروس اینجانب به انتشارات تحویل داده شده است. دانشجویان محترم می توانند این متون را تهیه نمایند. دروس: تاریخ فلسفه اسلامی 2 منطق جدید زبان تخصصی فلسفه 2 زبان تخصصی فقه 1 زبان تخصصی فقه 2 زبان Continue reading