منابع کارشناسی ارشد

منابع زیر در سایت های مختلف برای ارشد فلسفه و حکمت اسلامی و نیز کلام اسلامی درج شده است: http://philosophy.ziaei.ir الف : در صورتی که فرصت کافی برای آماده شدن برای آزمون دارید: • فلسفه : o ۱- شرح نهایه Continue reading

تصویب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

با همت مدیر محترم گروه و مسئولان محترم دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی تصویب شد. البته این مصوبه به دفترچه ها نرسید ولی در تکمیل ظرفیت دانشجو پذیرش می شود.