آغاز سخن

نخستین سخن، سخن از است که هر چه داریم از اوست.       کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد                    من نیز برآنــم که همــــه خـلق برآنند و سخنی با شما که با سلام آغاز می شود و طلیعه روشنی Continue reading