رزومهاطلاعات شخصی:

 

نام نام خانوادگی تولد ش .ش جنسيت وضعيت تاهل
سيدمحمدکاظم علوی 1351 سبزوار 1071 مرد متاهل

 

E mail آدرس

alavismk@yahoo.com

smk.alavi@hsu.ac.ir

آدرس: سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار سابق)، صندوق پستی: 397، دانشکده‌ی الهیات، گروه فلسفه

 

مشاغل

ردیف عنوان مشاغل رتبه محل تاریخ
1 عضو هیات علمی مربی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1379- 1383
2 عضو هیات علمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 1383- 1390
3 عضو هیات علمی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار سابق) 1390 تا كنون

 

سوابق تحصيلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فلسفه وکلام اسلامی واحدعلوم وتحقيقات تهران 1382
کارشناسی ارشد پیوسته فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 1378

 

عنوان پايان نامه ارشد
تطور تاريخى انديشه صفات در كلام اسلامى در سده‏هاى دوم و سوم هجرى،بررسى معنى شناختى
عنوان تزدکترا
تشكيك وجود بررسي تطبيقي- تاريخي‌آراء ابن‌سينا، ابن‌عربي و ملاصدرا

 

سوابق آموزشی:

ردیف درس مقطع دانشگاه
1 حکمت مشاء دکترا آزاد اسلامی واحد سبزوار
2 روش تحقیق دکترا آزاد اسلامی واحد سبزوار
3 کلام جدید دکترا آزاد اسلامی واحد سبزوار
4 زبان تخصصی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
5 حکمت متعالیه 4 کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
6 منطق جدید کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
7 کلام معتزله اشاعره و امامیه کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
8 منطق قدیم کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
9 زبان تخصصی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری
10 زبان تخصصي (جبرانی) کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری
11 زبان تخصصي (پیش نیاز) کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری
12 تاريخ فلسفه اسلامی، متون فلسفی به زبان خارجی، منطق جدید، زبان تخصصی، منطق، روش تحقیق، فلسفه‌ی غربٰ، انسان‌شناسی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه آزاد سبزوار

 

 

سوابق پژوهشی:

 

                                  کتاب  
صفات خدا در کلام اسلامی، بررسی معناشناختی در سده‌های دوم و سوم هجری مشهد، نشر جهانکده، ۱۳۸۶

 

                                  ترجمه کتاب  
What Philosophy is?

فلسفه به مثابه روش

 جستارهایی فلسفی در عصر کنونی

تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، پاییز1389.
Science and Technology Studies and Information Studies مطالعات علم و تکنولوژی و مطالعات اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

 

مقاله علمی-پژوهشی

 

رديف مقاله اطلاعات نشر رتبه همکار
1 خاستگاه مساله تشکيک وجود مجله علمي- پژوهشی دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره سی ونهم، زمستان 1383 علمي _پژوهشی ——–
2 سير تاريخی شکل گيری اصطلاح مشکک درمنطق مجله علمي- پژوهشی دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره چهل و ششم، پاییز 1385 علمي _پژوهشی ——–
3 سه اصل تمایز در سه نظام فلسفی مجله علمی پژوهشی اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، دوره ۸، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۸۷

علمي _پژوهشی

ISC

 

——-
4 بررسی معناشناختی صفات خدا در کلام امامیه (سده‌های دوم و سوم هجری) فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۸۷

علمي _پژوهشی

ISC

——–
5

علم سنتی و علم مدرن

 

فقه و تاریخ تمدن، سال ششم، شماره 21، پاییز 1388، صص 131-155

علمی – پژوهشی

ISC

زهرا مظاهری، سید محمد کاظم علوی
6 تعامل علم و دین از دیدگاه علامه طباطبائی مشکوة، سال بیست و نهم، شماره 109، زمستان 1389، صص 60-80 علمی – ترویجی سید محمدکاظم علوی، نرگس‌صبور
7 بررسی معنا شناختی ایمان در تفسیر مواهب الرحمن فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، دوره ۸، شماره 28، بهار 1391، صص 193- 212

علمی – پژوهشی

ISC

———
8 تشکیک وجود و قول به تباین در فلسفه‌ی ابن‌سینا فصلنامه علمی- پژوهشی خردنامه صدرا، شماره 70، زمستان 1391، صص 25-40

علمی – پژوهشی

ISC

———
9 نگاهی تاریخی بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حکمت مشاء و حکمت اشراق تاریخ فلسفه، سال چهارم، شماره‌ی اول، تابستان 1392، (پیاپی، 13)، صص 147- 172

علمی – پژوهشی

ISC

———
10 تحلیل درون‌شناختی ایمان در تفسیر ملاصدرا از قرآن خردنامه صدرا، سال 19، شماره 3، بهار 1393، صص 17-32

علمی – پژوهشی

ISC

 
11 تحلیل معرفت‌محورانه مراتب ایمان در فلسفه ملاصدرا حکمت و فلسفه، سال ۱۰، شماره ۲، تابستان 1393، صص ۷- ۲۸

علمی – پژوهشی

ISC

 
12 فلسفه براي کودکان اسلام و پژوهشهای تربیتی، سال ششم، شماره دوم، پياپي ۱۲ ، پاييز و زمستان ۱۳۹۳ ، ص ۵۹  ۷

علمی – پژوهشی (حوزوی)

ISC

محمد صادقی هاشم آبادي؛ سیدمحمدکاظم علوي
13 سعادت فضیلت‌گرای فارابی و سعادت فردگرا

فرد، فردگرایی و جمع‌گرایی در آموزه‌های اسلامی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، بهار 1394

صص 283- 301

مجموعه مقالات  
14

بطلان اصل مکملیت و نتایج فلسفی آن

 

آیینه معرفت، دوره 15 شماره 45، زمستان 1394،

دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، صفحات 37-54

شابن: 2251-8010

علمی – پژوهشی

ISC

فاطمه ربیع پور, محمدکاظم علوی
15 بررسی هم سنج عقلانیت در آرای سید حسین نصر و ریچارد رورتی متافیزیک دانشگاه اصفهان، دوره جدید سال هشتم، شماره 21، بهار تابستان 95، انتشار 5/ 7/ 95، صفحات 71- 90

علمی – پژوهشی

ISC

سید محمد کاظم علوی- زهرا صادقی منش
16 رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان، سال هفتم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 1395، ص 101-114

علمی – پژوهشی

ISC

علی صبری – سید محمد کاظم علوی
۱۷ عملکرد فطرت به مثابه‌ی محرک تاریخ در فلسفه‌ی تاریخ علامه طباطبایی (ره) حکمت صدرایی، علمی- پژوهشی محمدهادی عاشوری، سید محمد کاظم علوی
۱۸ تحلیل معنایی و معرفتی حدیث معرفت نفس در تفاسیر نخستین مطالعات فهم حدیث، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۷۹- ۱۰۱. علمی-پژوهشی سید محمد کاظم علوی

 

 

مقاله دائره‌المعارف

رديف مقاله اطلاعات نشر رتبه همکار
۱ بيا ضي  دائره المعارف بزرگ اسلامی ج13، 1383 دائره المعارف ——-
۲ بشر بن سری دائره المعارف بزرگ اسلامی ج12، 1383 دائره المعارف ——-
۳ ابن ابي سوده دائره المعارف فلسطین دائره المعارف ——-
۴ دارمی ،عثمان بن سعيد دائره المعارف بزرگ اسلامی دائره المعارف ——-
۵ حاکم جشمي دانشنامه جهان اسلام، ج12، 1387 دائره المعارف محمد کاظم رحمتی، محمد کاظم علوی

 

 

مقاله در همایش های داخلی:

ردیف عنوان مقاله عنوان همایش زمان ومکان
1 خاستگاه مساله تشکيک وجود دومين همايش بين المللی ملاصدرا وحکمت متعاليه تهران ،1383
2 معیت قیومی دومين همايش بين المللی ملاصدرا وحکمت متعاليه تهران ،1383
3 سعادت وسعادتمنددرحکمت متعاليه همايش ملاصدرا وحکمت عملي تهران، 1384
4 کاشفی و تصوف همایش ملی نکوداشت ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری سبزوار، 27 اردیبهشت 1386
5 تحلیل مفهوم ایمان در تفسیر مواهب الرحمن کنگره بین المللی سید عبدالاعلی سبزواری سبزوار- اردیبهشت 1388
6 مرگ هست، من هستم، تاملی بر مرگ اندیشی فلسفی هفدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین تهران- اول خرداد 1392
7 ایمان و زمان در تفسیر سوره «العصر» قرآن نخستین کنگره بین‌المللی قرآن کریم مشهد، 29-30 آبان 1392
8 مردم‌سالاری دینی و مطالعات علم و تکنولوژی سومین همایش ملی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 26 آذر 1392
9

هویت انسان در پرتو اندیشه انسان کامل، بررسی آراء شبستری و ملاصدرا

ابراهیم حاجی محمدی

سومین همایش بین المللی دانشگاه پیام نور شبستر 20 و 21 اسفند ماه 1393

“انسان و هویت‌های فراموش شده”

 

شبستر، 20 و 21 اسفند 1393
10

فضایل انسانی از دیدگاه ارسطو و فارابی

علی صبری

سومین همایش بین المللی دانشگاه پیام نور شبستر 20 و 21 اسفند ماه 1393

“انسان و هویت‌های فراموش شده”

 

شبستر، 20 و 21 اسفند 1393
11

بررسی ونقد دیدگاه مکتب  اگزیستانسیالیسم در مورد ماهیت انسان

علی صبری

سومین همایش بین المللی دانشگاه پیام نور شبستر 20 و 21 اسفند ماه 1393

“انسان و هویت‌های فراموش شده”

 

شبستر، 20 و 21 اسفند 1393
12 زبان تخصصی فلسفه اسلامی و مقالات دائره‌المعارف نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش زبان‌های خارجی د رایران 9 و 10 اردیبهشت 94
13

نظم در کشاکش وحدت و همبستگی، کنکاشی در آراء سید حسین نصر و ریچارد رورتی

زهرا صادقی‌منش

فلسفه و نظم عمومی

نوزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا

1/ 3/ 94

تهران

14 بحران علم و آشفتگیهای انسان مدرن )تأملی در اندیشههای سیدحسین نصر( دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۳۰ مهر ۹۴
15 نقد الهیات اخلاقی کانت از دیدگاه شهید مطهری دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی 26/ 9/ 94
16 نقد اشکالات کانت بر براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه آیت الله جوادی آملی دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ۳۰ مهر 94
17 مقایسه عقاید ملاصدرا و لاهیجی در مباحث مربوط به معاد دومین همایش ملی الکترونیکی علوم انسانی اسلامی 13/ 12/ 94
18 چگونگی تأثیر نگرش جبر و اختیار در روند رشد و کمال سومین کنفرانس روان‌شناسی علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین‌المللی 4/ 6/ 95
19 بررسی وضعیت جهان ممکن و وجود رنج از نظر لایبنیتس و شوپنهاور پنجمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ي دین معاصر 5 و 6 بهمن 1395
۲۰ A Contemplation on the Entropic Creation ششمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ی دین معاصر ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۱ خدا و محبت، رویکردی مقایسه‌ای در بررسی فلسفه‌ی دین ارسطو و ملاصدرا ششمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ی دین معاصر ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۲ تاثیر انگیزش الهی توسعه‌ی اخلاق مشترک در رویکرد فضیلت‌اندیش لیندا زاگزبسکی ششمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ی دین معاصر ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۳ بررسی مسالة شر از منظر علامه طباطبایی و لایب‌نیتس با تکیه بر فقر وجودی و شرمتافیزیکی ششمین همایش بین‌المللی فلسفه‌ی دین معاصر ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۴  
 
 
 
 
 
 
 
 
تاثیر انگیزش الهی توسعه‌ی اخلاق مشترک در رویکرد فضیلت‌اندیش لیندا زاگزبسکی  
بررسی مسالة شر از منظر علامه طباطبایی و لایب‌نیتس با تکیه بر فقر وجودی و شرمتافیزیکی  
 
 
 
 
 

 

همایش های خارجی:

Title of Paper

Title and Place of Assembly

Date

The Theological Bases of Ijtihad

International Conference on Ijtihad and Ifta’ in the 21st Century: Challenges and Prospects

Kuala Lumpur, Malaysia

12th – 14th Aug

2008

The Graded Unity, the Metaphysics of Peace

International Conference On Peace And Reconcilation

UCLA (University of California, Los Angeles )

7th – 10th July 2009
Salient Features of Philosophical Systems of Aristotle, Avicenna and Mulla Sadra

International Conference on Ancient Greek and Medieval Philosophy

Fordham University,New York

 

October

15–17,

2010

Shams al-Dīn al-Fanārī and Athīr al‐Dīn al‐’Abharī,

a Link Between Iran and Ottoman in Logic

The International Participated Symposioum on the History of Ottoman Science and Thought

May

8-10

2014

 

زمينه های پژوهشی موردعلاقه:

عام خاص
فلسفه اسلامی تاريخ فلسفه اسلامی، اصطلاح شناسی
فلسفه غرب تاريخ فلسفه غرب
دين کلام جديد، فلسفه دين، روان شناسی دين

 

راهنمايی و مشاوره پايان نامه:

ردیف عنوان پايان نامه‌ها / رساله ها تاريخ دفاع نام دانشجو سمت
1 بررسی مبانی فلسفی سير و سلوك عرفانی در حكمت متعاليه 28/ 6/ 1383 ابوالفضل احمدی مهر مشاور
2 بررسی مسأله‌ي بداء 30/ 6/ 1383 مهری صباغ زاده مشاور
3 بررسي رابطه عقل ودين ازديدگاه غزالي وابن رشد 27/ 6/ 1384 حبیب یزدان پناه مشاور
4 انسانشناسی در فلسفه‌ی وجودی ملاصدرا و مقايسه‌ی آن با اگزيستانسياليزم 16/ 9/ 1384 احمد قهرمانلو مشاور
5 فلسفه زندگی اجتماعی از ديدگاه فلاسفه اسلامی 27/ 11/ 1384 خسرو حاجيان مشاور
6 مباني ولوازم فلسفي وکلامي تجسم اعمال 28/ 11/ 1384 یدالله سرکرده ای راهنما
7 مبانی عرفانی صدرا در تفسير قرآن كريم 24/12/ 1384 هادی صادقی مشاور
8 مبانی فلسفه صدرا در تفسير قرآن كريم 28/ 6/ 1385 مصيب گلی مشاور
9 تشخص وجود ازفارابي تاملاصدر 29/ 6/ 1385 اسماعیل حارث آبادی راهنما
10 اراده حق تعالي ازديدگاه حکمت متعاليه واشاعره 29/ 6/ 1385 احمد حسینی راهنما
11 تكامل نفس در حكمت متعاليه 30/ 6/ 1385 تقی اكبری مشاور
12 وجود مطلق در فلسفه ی اسلامی و عرفان 31/ 6/ 1385 سيّد مرتضی حكيمی مشاور
13 بررسی ایمان و تجربه دینی در کلام 23/11/ 1385 عاطفه رستگار راهنما
14 زمان از ديدگاه متكلمين وفلاسفه 23/11/ 1385 حسن نوري مشاور
15 ديدگاه های كلامی فيض كاشانی 28/ 6/ 1386 محبوبه تاراش مشاور
16 حقيقت وحی در كلام جديد و قديم 29/ 6/ 1386 رقيه سيه چهره مشاور
17 بررسی تطبيقی علم النفس بوعلی و صدر المتألهين 31/ 6/ 1386 مريم نوروزی مشاور
18 سريان عشق در وجود از نظر حكمای اسلامی 7/ 8/ 1386 ثارا نيك اختر مشاور
19 معنای زندگی و فلسفه آفرینش 29/ 11/ 1386 معصومه آزمون راهنما
20 بررسی تطبیقی مساله تناسخ در ادیان شرقی و فلسفه اسلامی 21/6/ 1387 محمد دهقان طزری راهنما
21 شرح اصطلاحات ونکات عرفانی دعای عرفه امام حسین (ع) 27/ 7/ 1388 حسین نصیری مشاور
22 سنت گرایی و تجددگرایی 19/ 10/ 1388 زهرا مظاهری راهنما
23 بررسی و نقد مبانی اومانیسم از دیدگاه علامه طباطبایی 29/ 11/ 1388 مهدی داوری راهنما
24 بررسی تطبیقی فلسفه تاریخ در اندیشه کارل ریموند پوپر و علامه طباطبایی 22/ 6/ 1389 محمد هادی عاشوری راهنما
25 اسلام و پلورالیسم دینی 23/6/ 1389 رضا خیابانی راهنما
26 تعامل علم و دین از دیدگاه علامه طباطبایی 28/6/ 1389 نرگس صبور راهنما
27 مناقشه عرفا بر فهم فلسفی دین 28/6/1389 خلیل الله لطفی راهنما
28 ملاک نیازمندی بشر به دین 31/ 6/ 1389 منیژه شجاعی دولت آباد مشاور
29 نقد و تطبیق اندیشه های کلامی عبدالکریم بن احمد شهرستانی و خواجه نصیر الدین طوسی 31/ 6/ 1389 امیر حسن زاده مشاور
30 فلسفه برای کودکان 31/ 6/ 1389 محمد صادقی هاشم آبادی راهنما
31 تاثیر تهذیب نفس بر معرفت از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و فخرالدین رازی 31/6/ 1389 سیده سمیه حسینی راهنما
32 نسبت تجربه دینی با تجربه عرفانی 26/11/1389 فاطمه شوشتری راهنما
33 بررسی تطبیقی زیباشناختی از دیدگاه ابن عربی و هایدگر (غایت هنر) 13/ 10/ 1390 سمیرا پروین مشاور
34 نظام کیهانی با رویکرد فلسفی و علمی 13/ 11/ 1390 فاطمه ربیع پور راهنما
35 اخلاق و ایمان از دیدگاه مطهری و  کی یرکگور 19/ 11/ 1390 فاطمه نجفی توسلی راهنما
36 نگاهی تطبیقی به انسان از دیدگاه مولانا جلال الدین بلخی و کی یرکگور 24/ 11/ 1390 جواد شعبانی راهنما
37 مقایسه تطبیقی دین-اخلاق در اسلام و اگزیستانسیالیسم 30/ 6/ 1391 انسیه شریعتی مشاور
38
39 هستی‌شناسی در نهج‌البلاغه 26/ 9/ 1391 احترام زرقی راهنما
40 نحوه‌‌ی شکل‌گیری مفاهیم عقلی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی 14/ 11/ 1391 محمد رضا بصیری مشاور
41 تأثیر طبیعیات فلسفه‌ی اسلامی بر علم طب 18/ 11/ 1391 عصمت بیات مشاور
42 فلسفه‌ی خلقت شیطان از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه 24/ 11/ 1391 سوسن حفیظی راهنما
43 تمایز مفاهیم کلی از جزئی در منطق اسلامی 28/ 6/ 1392 مريم ربيعي راهنما
44 بررسی رابطه‌ی ایمان و عقلانیت از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی 31/ 6/ 1392 فاطمه حيدري راهنما
45 بررسی تطبیقی احکام وجود از منظر حکیم ابوالحسن جلوه ومیرزا مهدی آشتیانی 31/ 6/ 1392 نورجهان صحراپیما سامقانی مشاور
46 حرکت و زمان  در فلسفه‌ی ملاصدرا و آلبرت انیشتین 28/11/1392 ابوالفضل باشتنی راهنما
47 عصمت و تنزیه انبیاء در کلام شیعه و اشاعره دفاع نشده علی‌اکبر پورجوادی راهنما
48 بررسی تطبیقی الهیات بالمعنی‌الاخص از منظر ابوالحسن جلوه و میرزا مهدی آشتیانی 2/ 7/ 93 عزت‌السادات حسینی‌نژاد مشاور
49 بررسی مبانی و آثار قاعده الواحد و اصل سنخیت در فلسفه اسلامی دفاع نشده جواد باقرزاده مشاور
50 چگونگی انتقال مفاهیم اعتقادی به کودکان دفاع نشده سمیرا غم‌خوار مشاور
51 فلسفه اخلاق از دیدگاه ملاصدرا دفاع نشده مهری عامری مشاور
52 بررسی هم‌سنج عقلانیت 19/ 11/ 93 زهرا صادقی‌منش راهنما
53 تناسخ در عرفان‌های نوظهور 30/ 6/ 94 راضیه خسرومنش راهنما
54 رابطه سعادت و فضیلت از دیدگاه ارسطو و فارابی 16/ 3/ 94 علی صبری راهنما
55 ارتباط ایمان و عقلانیت از منظر استاد مطهری و دکتر نصر 12/ 7/ 94 الناز طبری مشاور
56 هدف خداوند از آفرینش انسا از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه جفعری 16/ 9/ 94 سمیرا حسنوند راهنما
57 بازتاب برهان اخلاقی کانت بر اثبات وجود خدا در فلسفه اسلامی 21/ 11/ 94 فهیمه احمدی کرگان راهنما
58 مبانی فلسفی تجسم اعمال از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) 27/ 11/ 94 خدیجه مقیسه مشاور
59 معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا و فیاض لاهیجی 27/ 11/ 94 هاجر جبله مشاور
         

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی:

ردیف عنوان کارگاه محل برگزاری مدت تاريخ
1 پایان‌نامه‌نویسی دانشگاه حکیم سبزواری 4 ساعت 6/ 9/ 1393
2 مقاله‌نویسی دانشگاه حکیم سبزواری 4 ساعت 6/ 12/ 1393
3 فلسفه برای کودکان دانشگاه فرهنگیان 8  ساعت 23-37/ 1/ 93
4 روش تحقیق مکتب نرجس سبزوار 16 ساعت نیمسال اول90- 91
5 مقاله‌نویسی مکتب نرجس سبزوار 16 ساعت نیمسال دوم90- 91

 

 

 

سوابق اجرایی ومديريتی:

 

عنوان موسسه تاريخ
معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار 1381-1384
عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار 1382-1384
عضو شورای انتشارات دانشگاه دانشگاه آزاداسلامی واحدسبزوار ۱۳۸۷ تا کنون
 عضو شورای علمي “طرح مطالعاتي شهيد مطهري” دانشگاه امام صادق (ع)، تهران 1379-1381
مشاور برنامه ريزی وپژوهشي موسسه فرهنگي _ ورزشی سايپا تهران 1378-1380
کارشناس پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامی ، تهران 1375-1376
عضو گروه برنامه ريزی استراتژيک مرکزجهاني علوم اسلامي ،قم 1376-1377

 

آشنايی به زبانهای خارجی:

زبان سطح
انگليسی ترجمه
عربی ترجمه

 

عضويت درانجمن های علمی:

انجمن سمت تاريخ
انجمن علمی فلسفه واحدسبزوار رئیس هيات مديره از1383 تاکنون

 

کارگاه های آموزشی:

رديف نام دوره آموزشي   رديف نام دوره آموزشي
1 مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي   9 آشنايي بانرم افزارEXCEL 97 (مقدماتي)
2 كارگاه روش شناسي تحقيق   10 كارگاه آموزشي نقش آموزش عالي در توسعه ملي
3 برنامه درسي ورزش و تندرستي   11 آشنايي با قوانين و آيين‌نامه‌هاي پژوهشي
4 چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم؟   12 آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي
5 آشنايي با روانشناسي تحول   13 آموزش ايجاد وبلاگ
6 مقاله نويسي علمي به زبان فارسي   14 آمار مقدماتي
7 آشنايي با اصول و فن ترجمه   15 روشهاي برقراري ارتباط موفق
8 كارگاه نحوه نگارش زندگينامه علمي ، معرفي نامه و توصيه نامه به زبان انگليسي   16 معرفي مقدماتي مجموعه نرم افزار Microsoft Office 2000
17 TOEFL   18 آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI