موضوعات پژوهشي پيشنهادي پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي

– موضوعات پژوهشي پيشنهادي درحوزه مطالعاتي فلسفه از ديدگاه امام خميني

1- فلسفه عالي و فلسفه داني از ديدگاه امام خميني(ره)

2- تأويلات فلسفي – عرفاني امام خميني(ره) از قرآن كريم

3- رابطه وحدت و كثرت از ديدگاه امام(ره)

4- امام خميني و فلسفه اشراق

5- الهيات سلبي از منظر قاضي سعيد و امام(ره)

6- تفسير و تحليل خلقت و حدوث و قدم آن از منظر امام

7- جبر و اختيار از ديدگاه امام خميني(ره)

8- حدوث دهري و مقايسه ديدگاه امام(ره) و ميرداماد

9- معرفت‏شناسي از ديدگاه امام(ره)

10- عقل از ديدگاه امام خميني(ره)

11- مقايسه ديدگاه امام خميني(ره) و مكتب تفكيك در مسأله عقل

12- ارزش و جايگاه فلسفه در تفكر ديني از منظر امام خميني(ره)

13- اسماء و صفات الهي در ديدگاه امام خميني(ره)

14- شهود و مشاهده غيبي از منظر امام خميني(ره)

15- تجلي از ديدگاه امام(ره)

16- اعتباريات از منظر امام خميني(ره) و مقايسه آن با دیدگاه علامه طباطبايي

17- وحدت وجود از ديدگاه امام خميني(ره)

18- تشبيه و تنزيه از ديدگاه امام خميني(ره)

19- خلافت و ولايت از ديدگاه امام خميني(ره)

20- وجود رابط و مستقل در نظر امام خميني(ره) (و مقايسه آن با آراي گذشتگان)

21- ماهيت و اعتبارات آن در نظر امام خميني(ره) و تأثير آن در فلسفه، عرفان و اصول

22- تأثير نظرات عرفاني امام در انديشه‏هاي فلسفي ايشان

23- رابطه عرفان و فلسفه در انديشه امام خميني(ره)

24- برهان صديقين در نظر امام خميني(ره) (و مقايسه آن با آراء ديگران)

25- آراء امام خميني(ره) در مسأله اختيار (اعم از بحث جبر و اختيار)

26- ماده و صورت بر اساس نظر امام خميني(ره) (و مقايسه آن با آراء ديگران)

27- استفاده براهين فلسفي از ادله نقلي در آثار امام خميني(ره)

28- شرح آراي منطقي در آثار امام خميني(ره)

29- شرح اسماء و صفات الهي در نظر امام خميني(ره)

30- حقيقت نفس و احكام آن در نظر امام خميني(ره)

31- آراي امام خميني در باب بحث وحدت و كثرت فلسفي

32- وجود و احكام آن در آراي فلسفي امام خميني(ره)

33- عدم و احكام آن در آراي فلسفي امام خميني(ره)

34- صادر اول در انديشه‏هاي فلسفي امام خميني(ره)

35- فطرت در نظر امام خميني

موضوعات پژوهشي پيشنهادي در حوزه مطالعاتي عرفان اسلامي و عرفان امام خميني

الف- عرفان نظري از منظر امام خميني

1- وجودشناسي عرفاني

– چيستي وجود

– اقسام وجود

– احكام وجود

2- جهان‌شناسي عرفاني

– حضرات خمس

– طبقات هستي و عوالم وجود

– رابطه خدا با جهان خلقت

– ارتباطات عوالم وجود با يكديگر

3- انسان‌شناسي عرفاني

– ابعاد وجودي انسان

– رابطه ابعاد با يكديگر

– خودشناسي، اهميت و روش آن

4- معرفت‌شناسي عرفاني

– چيستي حقانيت آموزه‌هاي عرفاني و ملاكهاي آن

– ماهيت كشف و شهود و اقسام آن

– تجربه عرفاني، چيستي، اقسام، تفسير، تعبير و احكام آن

– معرفت‌بخشي كشف و شهود و تجربه عرفاني

5- معناشناسي عرفاني

– ترمينولوژي امام در وجودشناسي و مقايسه آن با عارفان ديگر

– ترمينولوژي امام در جهان‌شناسي و مقايسه آن با عارفان ديگر

– ترمينولوژي امام در خداشناسي و رابطه خداوند با جهان

– وجوه معنايي قرآن از منظر امام و مقايسه آن با ديدگاه ساير مفسران

6- ارزش‌شناسي از منظر امام خميني

– ارزشهاي هنري: زيبايي، شكوه و مقابلهاي آن

– ارزشهاي فقهي: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه

– ارزشهاي منطقي: صدق و حقانيت، كذب

– ارزشهاي اخلاقي: حسن و قبح، درست و نادرست، بايد و نبايد، وظيفه و

مسئوليت، فضيلت و رذيلت

ب- عرفان عملي از منظر امام خميني

1- ولايت عرفاني از منظر امام خميني

2- سير و سلوك، چيستي، اهميت و مراحل آن از منظر امام

3- اصناف سالكان و تيپولوژي آنها

4- مقصود نهايي سالكان از منظر امام خميني

– نظريه انسان كامل

– فناء في‌الله

5- مقايسه اخلاق و عرفان از منظر امام خميني

6- مباني عرفاني نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني

7- نقش عرفان در سلوك سياسي امام خميني

8- مباني عرفاني انديشه سياسي امام خميني

ج- كثرت‌گرايي از منظر امام خميني

1- كثرت‌گرايي در حوزه سياست

2- كثرت‌گرايي در حوزه اقتصاد

3- كثرت‌گرايي در حوزه فرهنگ

4- كثرت‌گرايي در حوزه دين و مذهب

– در ناحيه وجود اديان

– در ناحيه معنا و فهم دين

– در ناحيه دين‌داري و دين‌ورزي

– در ناحيه حقانيت دين

– در ناحيه نجات

د- جهاني شدن در آينه انديشه امام

1- جهاني شدن به مثابه يك پروژه

2- جهاني شدن به مثابه يك پروسه

3- قرائت عرفاني امام از دين و جهاني شدن

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

سوالات امتحان منطق تخصصی (3) ترم تابستان

باسلام.سوالات امتحان منطق تخصصی (3)  ترم تابستان:
-ازبخش شعروخطابه 7 نمره وسوال تستی باتأکیدبیشتربرخطابه
– ازمابقی مباحث کتاب 13 نمره وسوال تشریحی.
موفق باشید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

اعلام نمرات میان ترم کلام 2

به نام خدا

باسلام وآرزوی قبولی عبادات،نمرات میان ترم کلام اسلامی(2)اعلام شد ونمرات نهایی نیز چندروز آینده روی سایت قرارخواهدگرفت.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

اطلاع رسانی امتحان میان ترم کلام2

امتحان میان ترم کلام اسلامی2  روز یکشنبه 3خرداد ساعت11.30تا12.45 درمحل کلاس220 برگزارمی گردد.امتحان برمبنای 10 نمره خواهدبود.موفق باشید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

باسلام،لطفا جهت اطلاع ازآخرین مقررات ومصوبات حتما مراجعه منظم به سایت داشته باشید وبامدیرگروه درتماس باشید.خصوصا برای اطلاع ازآخرین فرمها به سایت دانشگاه(معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی)مراجعه نمایید.موفق باشید

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ارائه ترم تابستانی

باسلام.

باتوجه به اینکه دروس آشنایی بافلسفه وعرفان،مبادی اصول وتاریخ علم کلام درتابستان ارائه می شود،دانشجویانی که درترم جاری نمره قبولی ازاین دروس نگرفته اند می توانندبرای انتخاب واحدبه دانشکده مراجعه نمایند.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

سپاس

به نام خدا

باسلام ،وظیفه دارم ازهمه همکاران ودانشجویان عزیزی که جهت انتخاب اینجانب به ریاست دانشکده ،به صورت حضوری یاباایمیل وتماس خودمراموردلطف قراردادند،سپاسگزاری نموده وطلب دعای خیرنمایم.امیدکه به لطف خداوباهمکاری  همه عزیزان دوره ای همراه با پیشرفت وموفقیت برای دانشکده ودانشگاه داشته باشیم.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده الهیات

بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده الهیات

در راستای راهبرد مشارکت جویانه ریاست دانشگاه و جهت بازدید دوره ای از دانشکده ها و گفت و گوی مستقیم با همکاران ,آقای دکتر حدادنیا روز یکشنبه ۹۳/۲/۷ ضمن حضور در دانشکده الهیات با همکاران دانشکده دیدار و در جلسه  گفت و گو با اعضای هیات علمی دانشکده حضور یافت.

 .

در این جلسه که با حضور کلیه اعضای هیات علمی و در فضایی صمیمانه برگزار گردید، اعضای دانشکده به ببان دیدگاه ها از حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی و طرح مشکلات دانشکده و ارایه پیشنهادات پرداختند  و ریاست دانشگاه نیز ضمن تاکید بر لزوم تکریم اعضای هیات علمی و تکیه بر عقل، خرد جمعی و مشارکت در پیشبرد امور، از ایجاد فضای مطلوب موجود در دانشکده تقدیر نموده و برای بررسی و حل مشکلات در چارچوب مقررات قول مساعدت داد.

.

                                                                               SONY DSC

.

رئیس دانشگاه، یکی از دلایل تشکیل جلسه و حضور خود را در دانشکده را، اطلاع از نظرات اعضای هیات علمی در خصوص مدیریت دانشکده در چارچوب پیشبرد مشارکتی امور دانست.

 پس از طرح نظرات حاضرین و برگزاری انتخابات با آرای مخفی و کتبی همکاران، به اتفاق آراء، آقای دکتر حسن صیانتی برای تصدی ریاست دانشکده تایید شد.

 .

دکتر حدادنیا در خاتمه ضمن تشکر از مشارکت حداکثری همکاران دانشکده، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

.

تهیه و تنظیم خبر و عکس:

منیره سارلی – دانشجوی رشته زبان و ادبیات عرب و خبرنگار روابط عمومی دانشگاه

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده الهیات بسته هستند

باسلام.آزمون پایان ترم فلسفه علم ،تستی می باشد.
موفق باشید92/10/4

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

باسلام.سوالات امتحان منطق تخصصی (3) پایان ترم:
-ازبخش شعروخطابه 7 نمره وسوال تستی باتأکیدبیشتربرخطابه
– ازمابقی مباحث کتاب 13 نمره وسوال تشریحی.
موفق باشید92/10/4

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: