زمینه های موردعلاقه

                زمینه های آموزشی:
 • مکانیک خاک (1 و2)
 • مهندسی پی
 • زمین شناسی مهندسی
 • مصالح ساختمانی
 • سازه های نو
 • استاتیک
 • زبان تخصصی
            زمینه های پژوهشی:
 • انتقال آلاینده در محیط خاکی
 • بتن ژئوپلیمر
 • بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 • سدهای خاکی
 • سازه های زیرزمینی