توضیحاتی اجمالی در خصوص آشنایی با ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک (نام علمی: Geotechnical engineering) شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی رفتار مهندسی مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث ابنیه می‌پردازد. ابزارهای علمی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک علوم پایه‌ای نظیر مکانیک خاک، مکانیک Continue reading

سوابق تحصیلی

رسول شادنیا استادیار گروه مهندسی عمران ( ژئوتکنیک) اطلاعات تحصیلی: • 2016-2013  دکترای مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه آریزونا، آمریکا معدل: 4/4 • 1385-1383 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران دانشجوی ممتاز رتبه اول • 1382-1378 کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی Continue reading