Electrical Measurement

درس اندازه گیری الکتریکی

پاییز  1394

.

کتابهای مرجع:

1- کتاب دستگاههای اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی  –  دکتر فیضی  –  دانشگاه تبریز

2- کتاب اندازه گیری الکتریکی  –  جونز         دانلود کتاب انگلیسی

3- کتاب اندازه گیری الکتریکی  –  ساونی      دانلود کتاب انگلیسی

4- کتاب اندازه گیری الکترونیکی  –  دکتر رضایی

جزوه کمکی به زبان انگلیسی از دکتر باهاتین    دانلود

دانشجویان لطفا پاورپوینت درس را از اینجا دانلود نمایند.

فصل 1               اصول اندازه گیری

فصل 2              دستگاههای نشاندهنده آنالوگ

فصل 3              دستگاههای الکترودینامیکی

فصل 4              گالوانمتر دارسونوال

فصل 5   و این فایل          اندازه گیری توان و انرژی – واتمتر و وارمتر و وات ساعت متر

فصل 6              پلهای اندازه گیری

فصل 7              دستگاههای اندازه گیری دیجیتال

قسمت 8          مولتی متر دیجیتال – مطالعه آزاد

قسمت 9          اسیلسکوپ آنالوگ

قسمت 10        اصول عملکرد اسیلسکوپ دیجیتال – مطالعه آزاد

نمونه سوال برای دانشجویان

نود و چهار نمونه سوال که مبنای اصلی سوالات امتحان است      دانلود

نمونه سوالات امتحان      دانلود1        دانلود2        دانلود3

.

.

.

.

369 thoughts on “Electrical Measurement”

  1. Pingback: jajajajajajaja

Leave a Reply