Category Archives: آزمایشگاه اتوماسیون

اطلاعیه آزمایشگاه میکرو کنترلر

دانشجویانی که با اینجانب آزمایشگاه درس میکروکنترلر را دارند، توجه فرمایند

در مورد آخرین جلسه که کلاس تشکیل نشده است، فایل شبیه سازی خود را تا پایان امروز دوشنبه ایمیل نمایید.

زمان امتحان آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

گروه اول: احمدوند – تاج آبادی – رامشینی – سید صالحی – شبانیان

ساعت 8 تا 10 صبح روز دوشنبه 18 دی ماه

گروه دوم: شیردل – صالح آبادی – نخستین – صفایی

ساعت 10 تا 12 صبح روز دوشنبه 18 دی ماه

امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی خرداد 96

امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی در ترم بهار 1396 در تاریخ 21 خرداد ماه ساعت 10 در سوله اتوماسیون و مکاترونیک (انبار مرکزی قدیم) برگذار میگردد.ه

آزمون شامل یک آزمون کتبی و یک آزمون عملی خواهد بود که کاملا به هم مربوط بوده و یک قسمت از یک ست اتوماسیون مورد آزمون خواهد بود.ه