ریز نمرات درس میکرو – بهار 1396

نمرات درس مکیروپروسسور به تشریح جزئیات بر حسب کوئیزها، تمرینهای تحویلی، امتحان پایانترم در فایل زیر اعلام شده است. نمودار اعمال شده بر اساس 0.03 از نمره برگه از 110 بعلاوه 0.2 نمره تمرینها اجرا گردیده است.

نمرات بهار 96

امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی خرداد 96

امتحان آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی در ترم بهار 1396 در تاریخ 21 خرداد ماه ساعت 10 در سوله اتوماسیون و مکاترونیک (انبار مرکزی قدیم) برگذار میگردد.ه

آزمون شامل یک آزمون کتبی و یک آزمون عملی خواهد بود که کاملا به هم مربوط بوده و یک قسمت از یک ست اتوماسیون مورد آزمون خواهد بود.ه