ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی تیر ماه 96

با سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان عزیز.

در تایید نهایی نمرات، نمره ارزیابی فعالیت کلاسی (امکان سنجی احداث آژانس) بشرح زیر، بصورت اضافه بر 20 به نمرات اضافه شده است. در واقع نمره نهایی شامل نمره قبلی باضافه نمره کلاسی ضربدر یک دهم می باشد.

نام دانشجو فعالیت کلاسی از 7
احمدی زهرا 7
اردکانی مجید 6
اسماعيلي  وجيهه 6
اميني زهرا 7
جاویدان مهدی 7
جباري  مهيار 6
حسین زاده مصطفی 6
خادمی یاسر 7
خسروی حمید 6
خضری مهدی 7
ديواندري امير 6
ربابي مرضيه 7
زارعیان جواد 6
زیدابادی علی 6
شهروئی نرگس 6
عطاري فايزه 6
قدس امین 6
مغیثی رسول 6
ندافي عطيه 7
نيكنامي امين 6
یحیی ابادی مهدی 6

ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. نمره نهایی بر اساس 7 نمره میانترم و 11 نمره پایانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 میانترم از 100 تمرین از 8 نمره نهایی
9312305026 56 68 8 14.46
9522043 2 10 3 1.73
9212305040 59 68 8 14.87
9212308118 65 40 7 13.49
9312305264 70 15 7 12.43
9212313106 72 87 8 17.99
9312305059 55 67 4 13.25
9312313126 29 63 6 9.90
9322305103 68 55 8 15.20
9312305140 77 91 8 18.96
9312313182 74 82 8 17.92
9312313068 46 41 6 10.70
9212313117 74 80 7 17.53
9212308130 67 50 6 14.21
9312313159 68 90 8 17.65
9312305151 64 66 8 15.42
9312313239 68 75 8 16.60
9212310072 54 48 6 12.29
9312305139 54 67 8 14.12
9212313311 32 40 0 7.20
9322313123 63 40 8 13.46
9222308024 36 35 8 9.4
9212313093 68 88 6 17.01
9322305023 35 17 5 7.25

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس عایق (نیمسال دوم 96-95)

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 15 نمره پایانترم و 5 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 پروژه از 5 نمره نهایی
9112313324 53 4.4 14.34
9212313071 62 4.6 16.23
9312313193 71 4.8 18.11
9212313140 66 4.8 17.18
9322313032 48 4.5 13.50
9212313195 38 4.8 11.93
9312313104 64 4.8 16.80
9212313106 59 4.6 15.66
9212313297 63 4.8 16.61
9212313219 42 4.8 12.68
9212313220 57 4.8 15.49
9122313263 66 4.8 17.18
9212313173 26 4.6 9.48
9222313170 59 4.7 15.76
9222313114 40 4.6 12.10
9312313182 69 4.8 17.74
9312313024 66 4.8 17.18
9212313139 47 4.8 13.61
9212313117 67 4.7 17.26
9122313058 56 4.8 15.30
9212313128 67 4.8 17.36
9222313181 64 4.8 16.80
9222313067 16 4.7 7.70
9212313060 71 5 18.31
9312313159 66 4.8 17.18
9222313089 59 4.4 15.46
9212313231 57 4.8 15.49
9212313208 39 4.6 11.91
9212313082 54 4.8 14.93
9212313162 76 4.8 19.05
9312313160 76 4.8 19.05
9312313148 69 4.8 17.74
9212313048 51 4.8 14.36
9212313093 51 4.6 14.16
9212313026 75 4.7 18.76
9212313311 51 0.8 10.36
9212313184 61 4.6 16.04
9222313090 61 4.6 16.04
9212313300 45 4.4 12.84
9222313078 50 4.5 13.88
9312313240 66 4.8 17.18

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم درس اقتصاد مهندسی

شماره دانشجویی میانترم از 100
9312305026 68
9522043 10
9212305040 68
9212308118 40
9312305264 0
9212313106 87
9312305059 67
9312313126 63
9322305103 55
9312305140 91
9312313182 82
9312313068 41
9212313117 80
9212308130 50
9312313159 90
9312305151 66
9312313239 75
9212310072 48
9012305704 8
9312305139 67
9212313311 40
9322313123 23
9222308024 18
9212313093 88
9322305023 17

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهره برداری (مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. نمره نهایی از 12 نمره پایانترم به اضافه سایر موارد جدول تشکیل شده است. خواهشمندم هرگونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال انجام شود. متشکرم.

شماره دانشجویی پایانترم از 20 مقاله از 3 matpower از 3 تمرین از 2 نمره نهایی
9513318010 12.25 3.00 3.00 2 15.35
9513317062 10.75 2.40 3.00 1.25 13.10
9513318021 13.00 2.40 0.00 0.75 10.95
9513318043 11.25 3.00 3.00 1.75 14.50
9523318017 17.50 3.00 3.00 2 18.50
9513317073 14.75 3.00 2.90 1.75 16.50
9523317025 15.75 2.90 3.00 1.75 17.10
9513317040 17.00 3.00 3.00 1.75 17.95
9513317028 4.50 2.40 2.80 0 7.90
9513317017 11.25 2.70 2.90 1.5 13.85
9543317018 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9513318065 16.25 2.80 3.00 0.75 16.30

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم مدار 2 (ترم مهر 95)

شماره دانشجو میانترم از 100
9322313010 23
9322305078 43
9322313032 52
9312305117 54
9322305067 50
9312305071 64
9312313126 2
9312313068 61
9322305090 15
9322313112 50
9312313273 71
9312313079 61
9312313251 36
9322313043 41
9312313091 48
9312305253 23
9312305219 77
9312305093 60
9322313054 54
9312313217 45
9312305106 32
9312313171 29
9312313013 41
9312313080 36
9312313228 49
9312305173 5

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم اقتصاد مهندسی (ترم مهر 95)

ردیف شماره دانشجویی نمره میانترم از 100
1 9212305084 84
2 9312305184 0
3 9112308201 45
4 9312313193 93
5 9212313140 81
6 9312308183 47
7 9212305062 70
8 9312305037 79
9 9122313105 80
10 9222305207 77
11 9312310149 86
12 9212310301 66
13 9222313170 50
14 9212305197 74
15 9312305082 54
16 9312313024 79
17 9022305303 45
18 9312305242 90
19 9212313139 46
20 9222313181 64
21 9212313128 70
22 9212313060 94
23 9312313046 16
24 9212313231 94
25 9212305108 55
26 9122310128 39
27 9212313162 95
28 9222305194 8
29 9122313069 65
30 9212305164 59
31 9312313160 87
32 9122305243 22
33 9212308276 93
34 9312305219 72
35 9312305093 49
36 9312305195 97
37 9122305152 37
38 9212313311 23
39 9212305017 68
40 9222313125 59
41 9212305131 61
42 9212313015 81
43 9212313184 58
44 9312305106 28
45 9212305175 75
46 9212313300 73
47 9122305210 30
48 9212308083 98
49 9212305051 51
50 9212313048 54
51 9122305118 50
52 9122305130 57

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

تقویم آموزشی نیمسال دوم

Taghvim-Amoozeshi-Term 2

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات انتخاب شده تا سه شنبه 95/8/25(ساعت 8:40)

با سلام. مقالاتی که تا این زمان انتخاب شده اند عبارتند از:شماره های  11و 13و 5و 3و 9و 12و 10و 1و14و6
دانشجویان می توانند از سایر مقالات، موضوع خودشون رو انتخاب کنند. موفق باشید.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات مربوط به پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، فایل و عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره مقالات مورد نظر و عنوان مقاله، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p10 p11 p12 p13 p14 p9 p8 p7.part1 p7.part2

1

An Integrated Multi period OPF Model With Demand Response and Renewable Generation Uncertainty

2

Stochastic Optimal Operation of Microgrid Based on Chaotic Binary Particle Swarm Optimization

3

Integrating EV Charging Stations as Smart Loads for Demand Response Provisions in Distribution Systems

4

Spinning Reserve Requirement Optimization Considering Integration of Plug-in Electric Vehicles

5

A nonlinear control method for price-based demand response program in smart grid

6

A novel economic model for price-based demand response

7

Stochastic operational scheduling of distributed energy resources in a large scale virtual power plant

8

Modeling  nonlinear incentive-based and price-based demand response programs and implementing  on  real  power  markets

9

Impact of solar and wind forecast uncertainties on demand response of isolated microgrids

10

Smart Distribution System Operations With Price-Responsive and Controllable Loads

11

Optimal Energy Management of Greenhouses in Smart Grids
12

Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy for Pairing of Wind and   Demand Response Resources

13 Networked Microgrids for Self-Healing Power Systems
14

Optimal pricing in time of use demand response by integrating with dynamic economic dispatch problem

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (خرداد 95)

با سلام. ریز نمرات میانترم، پایانترم و تمرین درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام فرمایید. بارم نمرات بصورت 12 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

  پایانترم از 80 میانترم از 80 نمره تمرین از 8 میانترم بعد از نمودار از 8 نهایی
9122313241 49 60 5 6.86 15.46
9112313299 52 40 5 4.57 13.62
9112308201 8 50 4 5.71 7.91
9212313071 49 47 4 5.37 13.72
9112305177 42 15 5 1.71 9.26
9022305552 57 46 5 5.26 15.06
9112310109 66 26 8 2.97 14.87
9122308219 52 6 6 0.69 9.99
9022313298 30 7 1 0.80 5.55
9112305348 57 27 6 3.09 13.14
9112305280 71 42 0 4.80 15.45
9122313263 38 10 6 1.14 8.34
9012305511 49 6 5 0.69 9.29
9012305179 67 42 3 4.80 15.60
9112305359 36 26 6 2.97 9.87
9112305144 48 33 4 3.77 11.97
9112305020 50 31 0 3.54 11.04
9122313285 43 38 4 4.34 11.79
9012305737 43 49 8 5.60 14.05
9112313277 65 50 7 5.71 17.21
9012305646 45 31 3 3.54 11.04
9112305268 53 42 5 4.80 14.00
9122305141 48 40 7 4.57 13.52
9112308314 35 23 1 2.63 8.13
9212305211 52 39 8 4.46 14.26
9112305326 63 27 6 3.09 14.04
9012310189 0 2 0 0.23 0.23
9012305497 53 9 4 1.00 9.95
9112308052 63 70 1 8.00 17.70
9212305039 50 52 7 5.94 15.19
9012305328 39 29 6 3.31 10.66
9112305315 71 58 8 6.63 19.28
9112305075 54 38 0 4.34 12.44
9112305019 60 45 6 5.14 15.64
9212305073 37 35 5 4.00 10.80
9012308361 29 32 8 3.66 10
9122310286 55 49 4 5.60 14.85
9012305679 56 48 8 5.49 15.89
9022305405 44 6 0 0.69 7.29
9112308143 50 41 1 4.69 12.44
9112305337 57 41 5 4.69 14.49
9112305064 50 10 2 1.14 9.14
9012305486 61 37 6 4.23 14.88
9122305050 57 61 8 6.97 17.52
9112305100 61 0 0 0.00 9.15
9122305196 37 28 7 3.20 10.50
9112308041 51 28 1 3.20 11.10
9022313287 0 0 0 0.00 0.00
9112313108 50 51 0 5.83 13.33
9122305130 11 6 1 0.69 2.59

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: