مقالات منتخب برای پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 96)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره و عنوان مقالات مورد نظر، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

1

Fan Liu, “Day ahead optimal dispatch for wind integrated power system considering zonal reserve requirements”, 2017

2

Shima Rahmani, “A new optimal power flow approach for wind energy integrated power systems”, 2017

3

Amir Safdarian, “Integration of Price-Based Demand Response in DisCos’ Short-Term Decision Model”

4

Zhifang Yang, “LMP Revisited A Linear Model for the Loss Embedded LMP”

5

Libao Shi, “Optimal Power Flow Solution Incorporating Wind”, 2012

6

Ehsan Dehnavi, “Determining Optimal Buses for Implementing Demand Response as an Effective Congestion Management”

7

Jenny Liu, “Security Constrained Optimal Scheduling of Transmission Outages with Load Curtailment”

8

Zhengshuo Li, “Coordinated Transmission and Distribution AC Optimal Power Flow”
9

Yingmeng Xiang, “A Robustness Oriented Power Grid Operation Strategy Considering Attacks”

10

Yujie Tang, “Real-time Optimal Power Flow”

11

Chengcheng Shao, “An MILP based Optimal Power Flow in Multi-Carrier Energy System”

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهینه سازی (تیر 96)

با سلام. ریز نمرات درس به شرح زیر می باشد. بارم بصورت 13 نمره پایانترم، 5 نمره پروژه و 2 نمره تمرین می باشد.

برگه از 100 پروژه از 5 تمرین از 3 نمزه نهایی
9513318010 63 5.5 2.8 15.56
9513317062 83 4.9 1 16.36
9513318043 72 5.5 3 16.86
9523318017 94 5 3 19.22
9513317073 73 5 3 16.49
9523317025 69 5.1 2 15.40
9513317040 88 5 2 17.77
9513317017 71 5 3 16.23
9513317028 58 5.1 1.6 13.71
9513318065 71 5.2 2.6 16.16

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی تیر ماه 96

با سلام و خسته نباشید به همه دانشجویان عزیز.

در تایید نهایی نمرات، نمره ارزیابی فعالیت کلاسی (امکان سنجی احداث آژانس) بشرح زیر، بصورت اضافه بر 20 به نمرات اضافه شده است. در واقع نمره نهایی شامل نمره قبلی باضافه نمره کلاسی ضربدر یک دهم می باشد.

نام دانشجو فعالیت کلاسی از 7
احمدی زهرا 7
اردکانی مجید 6
اسماعيلي  وجيهه 6
اميني زهرا 7
جاویدان مهدی 7
جباري  مهيار 6
حسین زاده مصطفی 6
خادمی یاسر 7
خسروی حمید 6
خضری مهدی 7
ديواندري امير 6
ربابي مرضيه 7
زارعیان جواد 6
زیدابادی علی 6
شهروئی نرگس 6
عطاري فايزه 6
قدس امین 6
مغیثی رسول 6
ندافي عطيه 7
نيكنامي امين 6
یحیی ابادی مهدی 6

ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمندم هر گونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا همه اعتراضات بررسی و پاسخ داده خواهد شد. نمره نهایی بر اساس 7 نمره میانترم و 11 نمره پایانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 میانترم از 100 تمرین از 8 نمره نهایی
9312305026 56 68 8 14.46
9522043 2 10 3 1.73
9212305040 59 68 8 14.87
9212308118 65 40 7 13.49
9312305264 70 15 7 12.43
9212313106 72 87 8 17.99
9312305059 55 67 4 13.25
9312313126 29 63 6 9.90
9322305103 68 55 8 15.20
9312305140 77 91 8 18.96
9312313182 74 82 8 17.92
9312313068 46 41 6 10.70
9212313117 74 80 7 17.53
9212308130 67 50 6 14.21
9312313159 68 90 8 17.65
9312305151 64 66 8 15.42
9312313239 68 75 8 16.60
9212310072 54 48 6 12.29
9312305139 54 67 8 14.12
9212313311 32 40 0 7.20
9322313123 63 40 8 13.46
9222308024 36 35 8 9.4
9212313093 68 88 6 17.01
9322305023 35 17 5 7.25

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس عایق (نیمسال دوم 96-95)

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس عایق و فشار قوی به شرح زیر می باشد. بارم نمرات بصورت 15 نمره پایانترم و 5 نمره پروژه است. خواهشمندم هر گونه اعتراض صرفا از طریق پورتال اعلام شود. قطعا پاسخ شما در پورتال داده خواهد شد.

شماره دانشجویی پایانترم از 80 پروژه از 5 نمره نهایی
9112313324 53 4.4 14.34
9212313071 62 4.6 16.23
9312313193 71 4.8 18.11
9212313140 66 4.8 17.18
9322313032 48 4.5 13.50
9212313195 38 4.8 11.93
9312313104 64 4.8 16.80
9212313106 59 4.6 15.66
9212313297 63 4.8 16.61
9212313219 42 4.8 12.68
9212313220 57 4.8 15.49
9122313263 66 4.8 17.18
9212313173 26 4.6 9.48
9222313170 59 4.7 15.76
9222313114 40 4.6 12.10
9312313182 69 4.8 17.74
9312313024 66 4.8 17.18
9212313139 47 4.8 13.61
9212313117 67 4.7 17.26
9122313058 56 4.8 15.30
9212313128 67 4.8 17.36
9222313181 64 4.8 16.80
9222313067 16 4.7 7.70
9212313060 71 5 18.31
9312313159 66 4.8 17.18
9222313089 59 4.4 15.46
9212313231 57 4.8 15.49
9212313208 39 4.6 11.91
9212313082 54 4.8 14.93
9212313162 76 4.8 19.05
9312313160 76 4.8 19.05
9312313148 69 4.8 17.74
9212313048 51 4.8 14.36
9212313093 51 4.6 14.16
9212313026 75 4.7 18.76
9212313311 51 0.8 10.36
9212313184 61 4.6 16.04
9222313090 61 4.6 16.04
9212313300 45 4.4 12.84
9222313078 50 4.5 13.88
9312313240 66 4.8 17.18

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم درس اقتصاد مهندسی

شماره دانشجویی میانترم از 100
9312305026 68
9522043 10
9212305040 68
9212308118 40
9312305264 0
9212313106 87
9312305059 67
9312313126 63
9322305103 55
9312305140 91
9312313182 82
9312313068 41
9212313117 80
9212308130 50
9312313159 90
9312305151 66
9312313239 75
9212310072 48
9012305704 8
9312305139 67
9212313311 40
9322313123 23
9222308024 18
9212313093 88
9322305023 17

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهره برداری (مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان عزیز. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. نمره نهایی از 12 نمره پایانترم به اضافه سایر موارد جدول تشکیل شده است. خواهشمندم هرگونه اعتراضی صرفا از طریق پورتال انجام شود. متشکرم.

شماره دانشجویی پایانترم از 20 مقاله از 3 matpower از 3 تمرین از 2 نمره نهایی
9513318010 12.25 3.00 3.00 2 15.35
9513317062 10.75 2.40 3.00 1.25 13.10
9513318021 13.00 2.40 0.00 0.75 10.95
9513318043 11.25 3.00 3.00 1.75 14.50
9523318017 17.50 3.00 3.00 2 18.50
9513317073 14.75 3.00 2.90 1.75 16.50
9523317025 15.75 2.90 3.00 1.75 17.10
9513317040 17.00 3.00 3.00 1.75 17.95
9513317028 4.50 2.40 2.80 0 7.90
9513317017 11.25 2.70 2.90 1.5 13.85
9543317018 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9513318065 16.25 2.80 3.00 0.75 16.30

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم مدار 2 (ترم مهر 95)

شماره دانشجو میانترم از 100
9322313010 23
9322305078 43
9322313032 52
9312305117 54
9322305067 50
9312305071 64
9312313126 2
9312313068 61
9322305090 15
9322313112 50
9312313273 71
9312313079 61
9312313251 36
9322313043 41
9312313091 48
9312305253 23
9312305219 77
9312305093 60
9322313054 54
9312313217 45
9312305106 32
9312313171 29
9312313013 41
9312313080 36
9312313228 49
9312305173 5

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات میانترم اقتصاد مهندسی (ترم مهر 95)

ردیف شماره دانشجویی نمره میانترم از 100
1 9212305084 84
2 9312305184 0
3 9112308201 45
4 9312313193 93
5 9212313140 81
6 9312308183 47
7 9212305062 70
8 9312305037 79
9 9122313105 80
10 9222305207 77
11 9312310149 86
12 9212310301 66
13 9222313170 50
14 9212305197 74
15 9312305082 54
16 9312313024 79
17 9022305303 45
18 9312305242 90
19 9212313139 46
20 9222313181 64
21 9212313128 70
22 9212313060 94
23 9312313046 16
24 9212313231 94
25 9212305108 55
26 9122310128 39
27 9212313162 95
28 9222305194 8
29 9122313069 65
30 9212305164 59
31 9312313160 87
32 9122305243 22
33 9212308276 93
34 9312305219 72
35 9312305093 49
36 9312305195 97
37 9122305152 37
38 9212313311 23
39 9212305017 68
40 9222313125 59
41 9212305131 61
42 9212313015 81
43 9212313184 58
44 9312305106 28
45 9212305175 75
46 9212313300 73
47 9122305210 30
48 9212308083 98
49 9212305051 51
50 9212313048 54
51 9122305118 50
52 9122305130 57

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

تقویم آموزشی نیمسال دوم

Taghvim-Amoozeshi-Term 2

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات انتخاب شده تا سه شنبه 95/8/25(ساعت 8:40)

با سلام. مقالاتی که تا این زمان انتخاب شده اند عبارتند از:شماره های  11و 13و 5و 3و 9و 12و 10و 1و14و6
دانشجویان می توانند از سایر مقالات، موضوع خودشون رو انتخاب کنند. موفق باشید.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: