مقالات انتخاب شده تا سه شنبه 95/8/25(ساعت 8:40)

با سلام. مقالاتی که تا این زمان انتخاب شده اند عبارتند از:شماره های  11و 13و 5و 3و 9و 12و 10و 1و14و6
دانشجویان می توانند از سایر مقالات، موضوع خودشون رو انتخاب کنند. موفق باشید.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات مربوط به پروژه درس بهره برداری (ترم مهر 95)

با سلام خدمت دانشجویان محترم درس بهره برداری. در ادامه این مطلب، فایل و عنوان مقالات انتخابی برای پروژه درس بهره برداری ارائه شده است. لطفا پس از ملاحظه و بررسی لازم سه مقاله را انتخاب نمایید، و از طریق ایمیل، شماره مقالات مورد نظر و عنوان مقاله، را با ذکر اولویت ارسال کنید. طبیعی است در انتخاب یک مقاله توسط دو نفر، اولویت با کسی است که زودتر تصمیم خود را اعلام نموده باشد. تایید نهایی مقاله پیشنهادی از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت روز افزون.

ایمیل: mmm.samadi@gmail.com

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p10 p11 p12 p13 p14 p9 p8 p7.part1 p7.part2

1

An Integrated Multi period OPF Model With Demand Response and Renewable Generation Uncertainty

2

Stochastic Optimal Operation of Microgrid Based on Chaotic Binary Particle Swarm Optimization

3

Integrating EV Charging Stations as Smart Loads for Demand Response Provisions in Distribution Systems

4

Spinning Reserve Requirement Optimization Considering Integration of Plug-in Electric Vehicles

5

A nonlinear control method for price-based demand response program in smart grid

6

A novel economic model for price-based demand response

7

Stochastic operational scheduling of distributed energy resources in a large scale virtual power plant

8

Modeling  nonlinear incentive-based and price-based demand response programs and implementing  on  real  power  markets

9

Impact of solar and wind forecast uncertainties on demand response of isolated microgrids

10

Smart Distribution System Operations With Price-Responsive and Controllable Loads

11

Optimal Energy Management of Greenhouses in Smart Grids
12

Risk-Constrained Optimal Bidding Strategy for Pairing of Wind and   Demand Response Resources

13 Networked Microgrids for Self-Healing Power Systems
14

Optimal pricing in time of use demand response by integrating with dynamic economic dispatch problem

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (خرداد 95)

با سلام. ریز نمرات میانترم، پایانترم و تمرین درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام فرمایید. بارم نمرات بصورت 12 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین می باشد.

  پایانترم از 80 میانترم از 80 نمره تمرین از 8 میانترم بعد از نمودار از 8 نهایی
9122313241 49 60 5 6.86 15.46
9112313299 52 40 5 4.57 13.62
9112308201 8 50 4 5.71 7.91
9212313071 49 47 4 5.37 13.72
9112305177 42 15 5 1.71 9.26
9022305552 57 46 5 5.26 15.06
9112310109 66 26 8 2.97 14.87
9122308219 52 6 6 0.69 9.99
9022313298 30 7 1 0.80 5.55
9112305348 57 27 6 3.09 13.14
9112305280 71 42 0 4.80 15.45
9122313263 38 10 6 1.14 8.34
9012305511 49 6 5 0.69 9.29
9012305179 67 42 3 4.80 15.60
9112305359 36 26 6 2.97 9.87
9112305144 48 33 4 3.77 11.97
9112305020 50 31 0 3.54 11.04
9122313285 43 38 4 4.34 11.79
9012305737 43 49 8 5.60 14.05
9112313277 65 50 7 5.71 17.21
9012305646 45 31 3 3.54 11.04
9112305268 53 42 5 4.80 14.00
9122305141 48 40 7 4.57 13.52
9112308314 35 23 1 2.63 8.13
9212305211 52 39 8 4.46 14.26
9112305326 63 27 6 3.09 14.04
9012310189 0 2 0 0.23 0.23
9012305497 53 9 4 1.00 9.95
9112308052 63 70 1 8.00 17.70
9212305039 50 52 7 5.94 15.19
9012305328 39 29 6 3.31 10.66
9112305315 71 58 8 6.63 19.28
9112305075 54 38 0 4.34 12.44
9112305019 60 45 6 5.14 15.64
9212305073 37 35 5 4.00 10.80
9012308361 29 32 8 3.66 10
9122310286 55 49 4 5.60 14.85
9012305679 56 48 8 5.49 15.89
9022305405 44 6 0 0.69 7.29
9112308143 50 41 1 4.69 12.44
9112305337 57 41 5 4.69 14.49
9112305064 50 10 2 1.14 9.14
9012305486 61 37 6 4.23 14.88
9122305050 57 61 8 6.97 17.52
9112305100 61 0 0 0.00 9.15
9122305196 37 28 7 3.20 10.50
9112308041 51 28 1 3.20 11.10
9022313287 0 0 0 0.00 0.00
9112313108 50 51 0 5.83 13.33
9122305130 11 6 1 0.69 2.59

 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

نمرات بررسی2 (29 خرداد 95)

باسمه تعالی

با سلام به دانشجویان عزیز، ریز نمرات درس بررسی سیستمای قدرت2 به شرح زیر اعلام می شود. به اعتراضات صرفا از طریق پورتال پاسخ داده خواهد شد، لذا خواهشمندم از هر گونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری جدا پرهیز کنید. متشکرم.

قابل ذکر است، بارم پایانترم 12 نمره، میانترم 6 نمره و تمرین 2 نمره می باشد.

پایانترم از 100 میانترم از 6 تمرین از 2 نمره نهایی
1 9112313302 45 3.42 2 10.82
2 9413317042 32 0 1 4.84
3 9112313153 61 4.92 1.5 13.74
4 9413317020 15 0 1 2.8
5 9112313142 5 0 2 2.6
6 9222313056 97 6 2 19.64
7 9122313081 43 3.24 1.5 9.9
8 9122313274 42 4.92 1 10.96
9 9122313161 45 5.1 2 12.5
10 9212313128 86 4.74 2 17.06
11 9212313060 88 4.74 2 17.3
12 9122313127 63 4.38 1 12.94
13 9022313301 67 3.9 2 13.94
14 9212313231 86 4.74 2 17.06
15 9122313150 42 4.92 2 11.96
16 9122313069 65 1.26 1.5 10.56
17 9022313107 64 3.42 2 13.1
18 9112313288 72 4.98 1 14.62
19 9122313092 59 1.53 1.5 10.11
20 9413317053 23 0 1 3.76
21 9022313130 29 2.64 2 8.12
22 9212313015 97 4.62 2 18.26
23 9112313197 67 5.46 2 15.5
24 9112313039 95 5.52 2 18.92
25 9413318012 45 4.32 1.5 11.22
26 9112313186 21 3.78 1.5 7.8
27 9022313287 35 0.72 0 4.92
28 9112313108 13 3.36 0.5 5.42

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس بهره برداری (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس بهره برداری به شرح زیر می باشد. دانشجویان عزیز اعتراضات خود را فقط از طریق پورتال اعلام نمایند. (در صورت ضرورت می توانند ایمیلی هم در تماس باشند) با تشکر.

پایانترم از 80 پایانترم از 12 پروژه از 6 تمرین از 2 جمع نمره
9423317016 43 6.45 4.5 1.5 12.45
9413317042 41 6.15 4.5 2 12.65
9423318019 67 10.05 4.7 2 16.75
9413317020 21 3.15 4.7 2 9.85
9413318023 20 3 4.5 2 9.5
9313313097 44 6.6 4 2 12.6
9413317031 12 1.8 0 0 1.8
9413318056 63 9.45 4.6 2 16.05
9413317053 60 9 4.5 2 15.5
9413317064 54 8.1 5.5 2 15.6
9313313020 46 6.9 4.5 1 12.4
9413318012 71 10.65 4.6 2 17.25

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات اقتصاد مهندسی (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر می باشد (10 نمره پایانترم، 8 نمره میانترم و 2 نمره تمرین). بارم بندی نمرات برای کسانی که میانترم مجدد داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم و 2 نمره تمرین) و برای افرادی که پروژه داشته اند بصورت (10 نمره پایانترم، 6 نمره میانترم، 2 نمره پروژه و 2 نمره تمرین) می باشد. خواهشمندم اعتراضات فقط از طریق پورتال باشد، و درخواستهای غیر منطقی مانند تحویل تمرین بعد از امتحان! نداشته باشید. متشکرم.

پایانترم از 100 میانترم  از 80 میانترم مجدد از 6 پروژه از 2 تمرین از 8 نمره نهایی
9122313241 48 36 0 8.40
8922308189 29 21   2.3 8 9.30
9112313302 89 25 7 13.15
9012308076 68 47 2 12.00
9112313153 67 43 4 12.00
9322313032 57 32   2.5 5 11.85
9122308106 91 35 8 14.60
9012305373 68 30 6 11.30
9022308164 47 31 6 9.30
9112313142 86 46 7 14.95
9112313175 95 66 7 17.85
9022308073 36 1.5   0 5.10
9122313274 71 46 8 13.70
9122313058 47 24   2.5 2 9.50
9122313161 78 36 7 13.15
9122313149 73 39 8 13.20
9122313127 99 32 3 13.85
9012313020 75 33   1.8 5 13.03
9122313150 92 58 8 17.00
8812308139 68   1   6 9.30
9122313194 95 43 1 14.05
9112313040 84   3   3 12.15
9122313036 44 39 8 10.30
9112313266 96 37   1.6 5 15.23
9112313288 94 49 4 15.30
9122313138 91 61 4 16.20
9212313026 100 68 6 18.30
9122305276 58 29 6 10.20
9012308247 90 68 8 17.80
9112313095 68 34 3 10.95
9112308096 79 32 4 12.10
9112313211 48 34   2 4 10.35
9112313039 100 69 8 18.90
9012308156 85 54 6 15.40
9012308065 73 26 4 10.90
9112313186 48 38 8 10.60
9022313287 0 0   0 0
9112313108 40 1   5 6.25
9112313017 38 38   2 3 9.40
9112305199 93 47 2 14.50

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ریز نمرات درس عایق (ترم مهر 94)

با سلام. ریز نمرات درس عایقها و فشار قوی به شرح زیر می باشد. خواهشمندم در صورت اعتراض صرفا از طریق پورتال اقدام نمایید. باعث خوشحالی است که با تلاش شما دانشجویان عزیز، میانگین کلاس بالا بوده و همه دانشجویان موفق به کسب نمره قبولی شده اند.

در ضمن آقایان “سخایی،قوامیان و کیوانلو” و “احمدی، بشیری، میرحسینی، دامرودی و نصرابادی” و خانمها “غفوری، کوشکی و اکبری” فایلهای خود را تحویل نداده اند و حداکثر تا فردا مهلت دارند نسبت به ایمیل فایل خود اقدام نمایند.

قابل ذکر است، بدلیل برخی مشکلات فنی، برخی نمرات در پورتال به اشتباه درج شده بود که اصلاح شده است و از دانشجویانی که نمره دقیق آنها که در همین سایت اعلام شده، در پورتال کمتر یا بیشتر وارد شده بوده عذرخواهی میشود.

برگه از 80 پروژه از 5 جمع نمره
1 9122313241 54 4.4 14.53
2 9112313299 68 4.8 17.55
3 9112313302 55 4.5 14.81
4 9112313153 69 4.3 17.24
5 9112313313 64 4.8 16.80
6 9112313200 70 4.4 17.53
7 9122313105 50 4.6 13.98
8 9112313357 71 4 17.31
9 9112313073 80 4.5 19.50
10 9112313120 61 4.8 16.24
11 9112313051 67 4.3 16.86
12 9112313222 54 4.3 14.43
13 9112313142 63 4.5 16.31
14 9112313175 79 4.5 19.31
15 9222313056 75 4.8 18.86
16 9112313028 79 4.3 19.11
17 9122313081 59 4.6 15.66
18 9112313277 59 4.3 15.36
19 9122313274 44 4 12.25
20 9122313149 52 4.4 14.15
21 9012313279 44 4.4 12.65
22 9112313244 75 4.5 18.56
23 9122313127 73 4.3 17.99
24 9012313020 66 4.4 16.78
25 9022313301 47 4.3 13.11
26 9122313150 65 4.3 16.49
27 9112313346 71 4.8 18.11
28 9122313194 65 4.5 16.69
29 9122313069 41 4.4 12.09
30 9012313122 55 4 14.31
31 9112313040 69 4.3 17.24
32 9022313107 60 4.3 15.55
33 9122313036 48 4.4 13.40
34 9112313266 46 4.3 12.93
35 9112313288 69 4.5 17.44
36 9122313138 65 4.3 16.49
37 9122313092 67 4.3 16.86
38 9022313130 48 4.3 13.30
39 9112313095 54 4.3 14.43
40 9112313197 70 4.3 17.43
41 9112313039 77 4.3 18.74
42 9122313309 72 4 17.50
43 9112313233 64 4.5 16.50
44 9112313186 57 4.6 15.29
45 9022313287 34 4.4 10.78
46 9112313108 36 4.6 11.35
47 9112313164 70 4.3 17.43

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

21 امین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق (کرج، اردیبهشت 95)

محورهای اصلی کنفرانس:

 • تلفات شبکه های توزیع
 • اتوماسیون شبکه های توزیع
 • نقش شبکه های هوشمند در شبکه توزیع
 • تولید پراکنده، انرژی های تجدیدپذیر و ریز شبکه ها
 • تجهیزات شبکه های توزیع
 • کیفیت توان در شبکه های توزیع
 • افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
 • طراحی شبکه های توزیع
 • بهره برداری مناسب در شبکه های توزیع
 • حفاظت و ایمنی در شبکه های توزیع 
 • مدیریت نوین در شرکت های توزیع   
 • مدیریت بحران    
 • مدیریت مصرف بار و هدفمندسازی یارانه ها در صنعت برق
 • مطالعات اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست در شبکه های توزیع
 • شناسایی چالش ها  راهکارهای حقوقی صنعت برق در بخش توزیع
 • فناوری اطلاعات و GIS در سیستم های توزیع
 • توانمند سازی نیروی انسانی
 • سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در شرکت های توزیع نیروی برق

مهلت ارسال مقاله: 30 دی ماه 94

اطلاعات بیشتر در:

www.epdc21.ir

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

چهارمين کنفرانس انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده ايران (مشهد، اسفند 94)

زمينه هاي موضوعي کنفرانس:

 انرژي باد: جنبه هاي مکانيکي
انرژي باد: جنبه هاي الکتريکي
انرژي خورشيدي حرارتي
فتوولتاييک
نيروگاه هاي آبي
استفاده از انرژي جزر و مد
پيل سوختي
زيست توده و سوخت هاي بيولوژيکي
انرژي زمين گرمايي
برداشت انرژي
روش هاي ذخيره سازي انرژي
سيستم هاي اطلاعات مکاني و داده هاي ماهواره اي با کاربرد انرژي هاي تجديدپذير
انرژي در معماري
اثرات زيست محيطي منابع انرژي تجديدپذير و توليد پراکنده
منابع توليد پراکنده در بازار برق
امنيت و پايداري سيستم هاي توليد پراکنده
اثرات متقابل سيستم هاي قدرت و منابع توليد پراکنده
جنبه هاي اقتصادي منابع انرژي تجديدپذير
قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت با منابع توليد پراکنده
سياست گذاري انرژي هاي تجديدپذير و توسعه پايدار
مهلت دريافت مقاله کامل:
30 آبان 94
اطلاعات بیشتر در:
http://icredg2016.um.ac.ir
ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

مقالات انتخاب شده بهره برداری ( تا 4 آبان ساعت 15:00)

سلام. مقالاتی که تا این زمان انتخاب شده اند عبارتند از:

 • مقاله شماره (8)
 • مقاله شماره (10)
 • مقاله شماره (5)
 • مقاله شماره (9)
 • مقاله شماره (2)
 • مقاله شماره (6)
 • مقاله شماره (3)
 • مقاله شماره (13)
 • مقاله شماره (12)

دانشجویان می توانند از سایر مقالات، موضوع خودشون رو انتخاب کنند. موفق باشید.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: