صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Mar 31,2020

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • برنامه هفتگی

  حضور در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق ۳۶۰، داخلی: ۳۳۵۳ تماس: 05144013353

  ایمیل: m.amintoosi@hsu.ac.ir و m.amintoosi@gmail.com

  دانشجویان در ساعات حضور و مشاوره با هماهنگی قبلی می‌توانند برای رفع اشکال یا مشاوره مراجعه نمایند.

  عموما حدود نیم ساعت در بازه ۱۲ تا ۱۴ در سلف هستم.

  برای اطلاع از برنامه کاری دقیق‌تر تقویم مرا ملاحظه فرمایید.