صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Dec 6,2019

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • Image Registration Using SIFT Key-points

  شیوه‌ی جدیدی برای ثبت‌تصویر مبتنی بر نقاط کلیدی SIFT  ارائه شده است که نتایج آن در قالب دو زیر مقاله منتشر شده است:

  1. M Amintoosi, M Fathy, N Mozayan, "A Fast Image Registration Approach based on SIFT Key-points Applied to Super-Resolution", Imaging Science Journal, Volume 60: 185-201 (2012)
  2. M Amintoosi, M Fathy, N Mozayan, "Image Registration for Super-Resolution using SIFT Key-points",17th Iranian Conference on Electrical Engineering, pp. 580-585, (2009)

  این شیوه فقط برای ثبت‌تصویر تصاویری که مدل تبدیل آنها اقلیدسی (جابجایی+دروان) است می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  اگر مایل به تست برنامه باشید می‌توانید برنامه MATLAB نوشته شده را از اینجــــــــــــا دانلود نمایید. برای اجرا فایل OXYTSIFT.p را اجرا نمایید. تصویر زیر یک شما از برنامه را نشان می‌دهد:


  پس از بارگزاری تصاویر به آسانی و با فشردن دکمه Register Images پارامترهای ثبت‌تصویر به شما داده خواهد شد.
  به همراه این برنامه ۴ تصویر نیز هست که ۳ تای آنها نسبت به تصویر اولیه دارای جابجایی و دوران می‌باشند. نامگذاری تصاویر به صورت FileName_dxXX_dyYY_dtTT.jpg است که در آن XX و YY و TT‌ پارامترهای واقعی را مشخص می‌کند که در هنگام تولید تصاویر از آنها استفاده شده است. برنامه از این مقادیر استفاده نمی‌کند و این مقادیر صرفا برای مقایسات درج شده‌اند.
  در بارگزاری تصاویر دقت داشته باشید که به نحوی انتخاب شوند که تصویر مرجع شما در ابتدای لیست قرار گیرد. مجموعه تصاویر مورد استفاده در مقاله اول را می‌توانید از اینجــــــــــــــا دانلود نمایید. فیلمهای مورد استفاده در مقاله اول نیز قابل دانلود هستند: فیلم ۱ و فیلم ۲.

  در برنامه فوق دو روش OXYTSIFT و OTSIFT که در مقاله اول ارائه شده‌اند قابل اجرا هستند. همچنین اگر مجموعه توابع Peter Kovesi را داشته باشید، روش RANSAC نیز قابل استفاده خواهد بود. توابع مختلفی برای مقایسات نوشته شده‌اند که در نسخه حاضر برنامه گنجانده نشده‌اند.

  لطفاً درصورتی که از این برنامه استفاده می‌کنید، به مقالات فوق ارجاع دهید.