صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Feb 25,2020

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • MATLAB Assignments

  دانشجویان گرامی درس MATLAB می‌توانند روی موارد زیر به عنوان پروژه کار کنند. مهلت تحویل پروژه تا یک شنبه ۱۵ بهمن تمدید شد.

  موارد دیگری نیز اضافه خواهد شد. دانشجویان باید پروژه را هم روی متلب اجرا کنند و هم به همراه توضیحات مناسب در پاورپوینت درج و تحویل دهند.

  پس از انتخاب موضوع (موضوعات) از طریق ایمیل به من اطلاع دهید.

  دسته اول:

  چگونگی حل معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب

  الگوریتم گوس سایدل – Gauss-Seidel

  تولباکس برنامه ریزی ژنتیک – Genetic Programming Toolbox

  الگوریتم درونیابی لاگرانژ – Lagrange Interpolation

  الگوریتم PSO یا الگوریتم پرندگان

  الگوریتم ژنتیک باینری

  الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها برای حل مسأله فروشنده دوره گرد

  الگوریتم جستجوی ممنوعه برای مسأله فروشنده دوره گرد

  طبقه بندی کننده بهینه گوسی با تخمین گوسی توابع چگالی احتمال

  مسأله کوله پشتی توسط الگوریتم ژنتیک

  الگوریتم حذف گوس – Gaussian Elimination

  دسته دوم: تمرین‌های دکتر Aumann - مجموعه تمرینهای ایشان را در قالب یک فایل واحد میتوانید از اینجـــــــــا دانلود نمایید.

  دسته سوم: تمرین‌های سایت ohiou

  دانشجویان در قالب گر‌های دونفره، از هر دسته از مجموعه‌های فوق یک نمونه را انجام دهند.