صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

Mar 31,2020

 • صفحه شخصی محمود امین‌طوسی

 • Data Structure Assignments

  پروژه‌های قابل تحویل صرفاً می‌تواند از موارد زیر باشد:

  1. پیدا کردن نیای مشترک یک نود در درخت دودودیی. توضیحات بیشتر را می‌توانید در اینجا ببینید. البته شما برای درخت دودویی برنامه بنویسید. درخت را به صورت زیبا نمایش دهید (حالت درختی در خروجی دیده شود، نه اینکه صرفا یک پیمایش چاپ شود)
  2. الگوریتم دیکسترا، با این شرط که ورودی (ماتریس مجاورتی) از فایل خوانده شود.
  3. برجهای هانوی، البته به صورتی که در پرسش شماره ۱۳ از این فایل آمده است.
  4. برنامه پیدا کردن درخت پوشای حداقل هزینه، با این شرط که ورودی (ماتریس مجاورتی) از فایل خوانده شود.
  5. برنامه مربوط به ایجاد، حذف و اضافه از MaxHeap. با شرط نمایش درخت به صورت زیبا.

  سعی خواهم کرد موارد دیگری نیز اضافه کنم.